Uppdaterad versionshistorik Blå Boken

Uppdaterad versionshistorik Blå Boken

 Blå Boken

Version 4.7.25 av Blå Boken/ P1 Datakassa är släppt och finns tillgänglig för uppgradering.

De viktigaste nyheterna och förbättringarna har vi samlat här

Om ni önskar uppgradera systemet, så hör av dig till oss via telefon 08-545 870 50 eller genom att fylla i kontaktformuläret på Blå Boken-sidan.