Uppdaterad versionshistorik P1 Bransch

Uppdaterad versionshistorik P1 Bransch

P1Bransch

Vi har uppdaterat versionshistoriken för P1 Bransch. Observera att ni måste boka och beställa en uppgradering när ni ser att det tillkommit funktionalitet ni saknat eller önskat. Det sker inte per automatik.

Läs hela versionshistoriken här