UX – vägen till lyckad helhetsupplevelse

UI står för användargränssnittet och UX för helhetsupplevelsen. Tillsammans kompletterar de varandra och skapar bra app/webbdesign.


Fredrik och Anders - PositionEtt AB

UI står för användargränssnittet och UX för helhetsupplevelsen. Tillsammans kompletterar de varandra och skapar bra app/webbdesign. Men en bra design kräver också skickliga utvecklare, något PositionEtt kan erbjuda genom sin expertis inom FileMaker.

UI och UX (User Interface och User Experience), står för två centrala områden inom designprocessen när det gäller att skapa användarvänliga produkter och system. UI fokuserar på det visuella gränssnittet och interaktiva element, till exempel en knapp eller en sida, som gör det möjligt för användaren att interagera. Det handlar om hur systemet ser ut och känns. UX-design å sin sida går ut på att skapa en positiv upplevelse för användarna genom att förstå deras behov och mål. Det uppnås genom forskning, intervjuer, tester och analys av användardata.
I en idealisk designprocess går UX-design före UI-design, där UX fokuserar på att lösa användarens problem och skapa enkla, effektiva och relevanta upplevelser. UI-design bygger sedan vidare på denna grund för att skapa det visuella gränssnittet.
Trots att UI och UX är olika, är de beroende av varandra för att skapa en komplett och tillfredsställande användarupplevelse. Ett system kan ha ett fungerande UI, men det är genom UX det kan optimeras för att bli mer användarvänligt och möta de behov som finns på ett effektivt sätt. Kort sagt kan man säga att UI- och UX-design kompletterar varandra för att skapa en lyckad upplevelse och nöjda användare.

När PositionEtt såg dagens ljus 1997 var FileMaker inte lika utvecklat som i dag. Arbetssättet fram till nu har kännetecknats av att tillsammans med kunden ta fram ett textunderlag som utvecklaren sedan kodar och bygga ihop så att systemet fungerar rent tekniskt.
– Det har också varit utvecklarens uppgift att bygga en fungerande design utifrån samma underlag. Allt detta sammantaget har ställt otroligt höga krav på våra utvecklare, säger Jan Karlsson, vd för PositionEtt. Nu har vi rekryterat två otroligt duktiga UX-designers och infört en UX-process för att kunna leverera ännu mer användarvänliga system. Från att ha varit en mångkonstnär som måste ta fram bilder och bygga kod, kan våra utvecklare nu istället fokusera på kodningen och bilderna utifrån deras designskiss.

Flera stora projekt på gång

Johanna Ståhlgren, UX-designer på PositionEtt, berättar att UX-processen börjar med att intervjua kunden för att ta reda på hur de använder, eller vill använda, systemet och vad deras mål är.
– Sedan sammanställer vi resultatet för att se vilka problem som ska lösas och hur vi gör det på bästa sätt. Vi använder oss av så kallade wireframes, trådskisser, baserade på kundens mål och användarnas behov, som visar grundläggande layout, navigation och struktur innan man har en färdig design. Kunden får titta på skisserna och komma med förslag på ändringar och först när kunden är nöjd tar utvecklaren över och bygger själva systemet.
– Det här sparar mycket tid eftersom vi slipper göra ändringar när allt redan är kodat, säger Jan. Tidigare var det utvecklaren som stod för kontakten med kunden. Nu pratar kunden först med en säljare hos oss, sedan planerar en projektledare in UX/UI-fasen. Därefter tar en av våra UX-designer över och genomför intervjuer, tar fram skisser och stämmer av med kunden. När kunden är nöjd och har godkänt vårt designförslag går vi in i nästa fas då vi bygger systemet i FileMaker.
PositionEtt har flera UX-projekt i gång, både för gamla och nya kunder, varav ett stort internt. Blå Boken, en app för hela upplevelsebranschen som många museer använder, började byggas på 90-talet vilket gör att själva grafiken är väldigt eftersatt med dagens mått mätt.
– Nu ska vi modernisera hela Blå Boken både när det gäller design och användarvänlighet. Våra UX-designers har redan påbörjat arbetet. Vi är otroligt starka på det tekniska området och experter på FileMaker. Nu gäller det bara att få det att se snyggt ut också, säger Jan.

Jan Karlsson, VD

Jan Karlsson, VD

“Under UX-fasen löser vi problem och skapar en positiv, användarvänlig upplevelse tillsammans med kunden"


Fredrik Isaksson

Fredrik Isaksson

Försäljning

08-545 870 53

Publicerad: 2024-01-29