Vista-användare, uppdatering av P1 Lön Light till 2.20

Vista-användare, uppdatering av P1 Lön Light till 2.20

I handboken hänvisar vi till att filer för uppdatering hamnar i GAMLA Lön Ligh-mappen (LL219) vilket är felaktigt gällande just VISTA-användare.

Microsoft har tagit bort en del av möjligheterna att ändra eller lägga till filer som finns i Program-mappen där Lön Light finns installerat, nu kan man inte längre skriva i dessa. Windows har löst detta genom att skapa en "skugg"-mapp kallad "Virtual Store" under användaren där filerna som programmet skapar placeras istället.

Vi har löst detta problem genom att installera den nya versionen av LP1 ön Light 2.20 direkt under C:/ vilket gör att den inte sparar ner skapade filer till Virtual store. Flytta därför aldrig Lön Light 2.20 mappen.

UPPDATERING till Lön Light 2.20

Så uppdaterar du P1 Lön Light

När ni har kommit till steg 4 i instruktionen ovan och klickat på den gröna knappen "Förbereda" gör följande:

För att hitta filerna måste du:
1 Gå till Datorn
2 Klicka på Ordna (längst upp till vänster), välj Mapp- och Sökalternativ, fliken Visning, under Avancerade inställningar klicka i Visa dolda filer (5:e raden uppifrån), Verkställ.
3 Gå till C:/Users/Användaren som kör LL/AppData/Local/VirtualStore/ProgramFiles/LL219PC
4 Här ligger filerna LL0-LL6, de är dessa som du ska flytta till mappen Lön Light 2.20 som ligger under C:/.
5 Om du inte vill se dolda filer gör som punkt 2 ovan men välj Visa ej dolda filer och mappar (fjärde uppifrån) istället.

Version 2.20 av P1 Lön Light installeras direkt på hårdisken C:/ och inte i program-mappen. Det innebär att nästa gång du skall uppdatera (år 2010) så kommer dessa filer att hamna på rätt ställe i P1 Lön Light mappen.

Vill du ha hjälp?
Om du vill ha hjälp med detta kan du kontakta oss på 08-545 870 50. Vi kopplar upp oss på din dator och det kostar 295 SEK ex moms.