Wetterling Gallery väljer P1 Kundregister

Wetterling Gallery väljer P1 Kundregister

Wetterling Gallery i Stockholm har valt P1 Kundregister som IT-stöd för sin verksamhet. Detta för att hantera kontakter och kampanjer rörande konstutställningar.

Företaget har funnits sedan 1978 och är världskänt för sin höga klass av utställare, med exempel som Andy Warhol, Lasse Åberg och Robert Rauschenberg.