P1 Faktura 4.00r1


Nya funktioner:

  • Lagt till stöd för att få med Swishnummer på fakturautskriften.
  • Flyttat inställningar för BIC och IBAN från fliken Faktura till fliken Uppgifter.
  • Utökat antal tecken som kan skrivas i Ref nr på fakturan till 32 tecken.
  • Uppdaterade postnummer- och ortsnamn.
  • Lösenord behöver nu vara längre än 5 tecken när man skapar ett nytt konto.

Ändrat:

  • Rättat bugg som i vissa fall förhindrade att skapa/maila faktura som PDF i PC.
  • Justerat visning av täckningsbidrag (TB) på artikelkortet.
  • Förbättrad visning av fakturerade belopp på kundkortet. Ex. moms är tillagt med kolumn och summering.
  • Vid byte av kund eller radering av kundnr på fakturan, raderas eller uppdateras nu även fälten ”Org nr” och ”Er Referens” på fakturan.
  • Förenklat inställning av fönsterposition vid start.