P1 Annons versionshistorik


Nya funktioner:

 • Vi har byggt in en integration med Creditsafe, vilket innebär att ni kan ta kreditupplysningar, köpa företag och uppdatera företagsinformation med en knapptryckning i P1 Annons. Detta kräver att ni tecknar avtal med Creditsafe via oss. Kontakta Fredrik för mer information om ni är intresserade av detta.

Ändrat:

 • Spärren för att lägga ny order om adressuppgifter saknas är borttagen.
 • Skriptet ”Company fees invoice serverscript line”, lagt till att den sätter status Definitiv.
 • Om ändring av orgnummer så föreslås kreditupplysning från Creditsafe om Creditsafe är aktiverat.
 • Vid ny kund kan man välja att hämta kunduppgifter från Creditsafe om Creditsafe är aktiverat.
 • Ny villkorlig formatering på orgnummer-fältet på kundkortet när användare försöker skapa nytt företag. Fältet får röd färg om det inte är ett svenskt orgnummer. Creditsafe anrop utförs inte om detta sker.
 • Ny tooltip (hjälpruta) på besöksadressfältet under företagskortet.
 • Ny tooltip (hjälpruta) på personers namn under företagskortet.
 • Fixat så att fältrubrikerna under företagskortet är låsta på samma sätt som fälten.
 • Lagt till fält LINE::line_zpp_Inactive, samt PRICE::price_zpp_Inactive som hanterar om posten inte ska med till Picaflow.
 • Picaflow-fälten presenteras för användaren med kryss ifyllt om de skall över till Pica. En tidning som är aktiv har 1, då blir alla priser och bokningar 1 Om ett pris inte skall med klickar användaren på krysset och då blir den tom Om en bokningsrad inte skall över till pica klickar man på krysset och då blir den tom.
 • Förbättrat de anpassade funktionerna P1Valutaformat och vP1Valutaformat.

Nya funktioner:

 • Omskrivet API för integration med Pica Flow (materialhantering)

Ändrat:

 • Produkter, aktiv i Pica, ändrat så att det default är tomt värde
 • Stäng systemet stänger nu även filen P1AN_C_Report
 • Rapport 9, lagt till indikator som visar status, tagit bort utför skript på server
 • On timer skriptet för att göra, flera kontroller i skriptet

Nya funktioner:

 • Företag-kategorier-koder; nytt fält "Kategoritext" som är ett fritextfält du fyller i med valfria, sökbara värden.
 • Vi har släppt en ny förbättrad version av IOS-appen. Aktuell version är 1.0.3.
 • Förlag-Grundinställning-utskrifter; nytt fält ”Order val layout förlag” där du på förlagsnivå kan ange vilken orderbekräftelse som skall användas styrt utifrån vilket förlag respektive produkt är kopplad till. Om ifyllt går den inställningen före valet av ”order val layout” på grundinställningen. Skriptet i printfilen ”Välj rätt layout-sortera” måste kompletteras med skriptsteg för att valet skall fungera.
 • Inläsning av inbetalningar: P1 Annons har nu stöd för P27 CAMT054-formatet vid inläsning. Det dyker upp en i knapp längst till höger i inbetalningslistan som visar detaljinformation om inbetalningen.
 • Orderlistan visar nu netto1.
 • Bokningar: Det finns nu möjlighet att köra en variant "Lista 10 2" av fliken www3 som används för digitial materialhantering. Den är i princip identisk med Lista 10 med skillnaden att här finns en knapp som söker fram bokningar som ej är OK, samt att fältet "W-status" flaggas tydligt med rött eller grönt beroende på status.

Ändrat:

 • Faktureringen, jobbar nu utan att avbryta och har kompletterats med felmeddelanden. För kund som uppgraderar till 14.02.1 och har automatisering måste X-filens skript ses över vad gäller felhanteringen.
 • Ekonomiexport till Fortnox trimmar bort mellanslag i orgnummer-fältet.

Nya funktioner:

 • -Milstolpe- P1 Annons är från och med denna version utrustad med språkhantering. Som standard kan du välja att köra på svenska och engelska. Funktionen är valbar på användarnivå, så en organisation kan köra både engelska och svenska samtidigt.
 • Ny API-användare som ser web bokningar med slutdatum minus 30 dagar.
 • Företag-inställningar; ny kryssruta ”Fakturera månadsvis”, innebär att kund med det krysset får en faktura för alla bokningar den sista vardagen i månaden i stället för att få en faktura när utgivningsdagen passerats. Påverkar endast automatiserad fakturering.
 • Förlag: Nytt fält för att kunna lägga in Betalvillkor text på förlaget i stället för på grundinställningen.

Ändrat:

 • Picapoint; layout zpp hade fel värden för att vara dynamiskt och visa annonsen.
 • Skapa ny order från kunder går ej att göra om det är tomt på adressuppgifter.
 • Rapport 114; lagt till så bokningsID visas, tagit bort placeringsnamn.
 • Xfilen; automatiserad fakturering, fakturering efter bokföringsmånad från produktkortet, ändrat så att det faktureras den sista i månaden.
 • InExchange; ändrat så att bokningsraden visar tidningsnamn samt annonsformatet, ändrat så att artikel-id är ÅrNr, t ex 202102

Nya funktioner:

 • Nummer-lista sidor; nytt fält för packningsgrad som räknar sålda antal sidor / sidor totalt.
 • Ekonomiexport; nytt format för Intrum.
 • Bokningar (kortvy); "i" knappen för nummer visar nu nummer dvs MT2101 så man kan söka på bokningar som har ett kopplat nummer även om utgivningsdatum inte är ifyllt.
 • Inställningar-Övrigt-Order: Fältet: "Fakturering, endast ändras av admin” innebär att endast admin kan ändra i fältet ”Fakturering” på ordern.
 • Orderlistan: Lagt till fältet "fakturering".
 • Produkter-Extra; nytt fält ”Krav tryckkostnad”, om ikryssad blir det krav vid automatiserad fakturering att man fyller i tryckkostnad i nummer.
 • Ny rapport 126, produktionsunderlag 4.
 • Vid efakturering via Inexchange går det nu även att skicka påminnelser som e-faktura.
 • Order; om bokat i annan valuta, visas valutans belopp med blå fältbakgrund längst till höger.
 • Bokningar; om bokat i annan valuta så blåmarkeras fälten där man matar in originalbeloppen.
 • Produkter-Extra; nytt fält för att kunna kryssa i de produkter som skall kunna faktureras utefter bokföringsmånad i stället för utgivningsdag.
 • Nummer; nytt fält "Tryckkostnad". Vid automatiserad fakturering skapas det en extra fakturarad för arvoden till uppdragsgivaren som drar av tryckkostnaden enligt uträkning: Tryckkostnad x arvodeprocent i produkter. Kommentaren blir som exempel: "Avgår tryckkostnad 10 000 SEK x arvode 30% = 3 000 SEK för MT2105".

Ändrat:

 • Bokningar statistik; går att sortera på datum-månad-vecka utefter bokningens skapelsedatum.
 • Startskriptet; om inga företag hittas som är kopplat till användaren som loggar in visas alla företag.
 • Kampanjer; ändrat behörighet så att säljare kan skapa och ändra kampanjer, dock inte radera.
 • Värdelista för kampanjer sorterar nu på namn i stället för ID.
 • 1Superadmin kan inte radera eller skapa ny post i pref.
 • Ledtext "Telefax" ändrat till "Telefon 2".
 • Nummer; datumfält tar nu bort formatteringen.
 • Massbrev; gick inte att scrolla i webvierwern. Fixat i denna version.
 • Bokningslistan WWW2 har nu fält för produkt, produkttyp och kommentar material.
 • Kundkort-bokningar, visar nu fältet fakturering och kampanj från order.
 • Rapporter produktionsunderlag använder nu statusfältet i rapporter i sökningar, om statusfältet i rapporter är tomt så tar rapporten fram definitiva och preliminära.
 • Order-fakturera: Spärr för förmedlarnr och byråprovision om ikryssat så i inställningar.

Nya funktioner:

 • Nytt fält ”Krav på placeringskod om placeringskommentar”. Om ikryssat så blir det krav på att fylla i placeringskod vid bokning och när man fyllt i värde i fältet kommentar placering. Gäller ej produkter med produkttyp boka med datum. Inställningar-System-Övrigt-Order.
 • Tillägg i "Förlag-lista", grundinställningsfältet, grundinställningsnamnet, valt ekonomiprogram, fakturanummer, fakturanummer kredit synligt och sorterbart.
 • Produkter-Lista 2: Kryssrutan ”Fakturera arvoden”. Ikonen är röd om man kryssat i fakturera arvoden men ej fyllt i kundnummer på produktkortet för vilket kundnummer som skall ha fakturan.
 • Produkter-Lista2. Sorteringsknapp så man kan få statistiksortering på förlagsID och se hur många produkter som är kopplade till förlaget.
 • Inställningar-ledtexter; ny kryssruta för Arvode. Används om man vill fakturera arvoden och då måste produkten vara kopplad till en produkttyp som har krysset arvoden på sig.
 • Företag-bokningar; i knappen. Här går nu att söka på kortnamn och utgivningsdag.
 • Bokningar; lista 1 rad, knappen sortering. Här har vi lagt till så man får summor på annan fakturadag summerat per månad.
 • Automatiserad fakturering av arvoden och fakturor med stoppboll om inte numren är kompletta avseende att förmedlarnr är ifyllt, så stoppas hela numret från att faktureras och det mailas om vilka bokningar som inte är kompletta.
 • Momsrapport 105 och 110 går nu att spara som excel.
 • Momsrapport 110 går att automatisera så att den sparar PDF och excelfil som mailas till utvalda mottagare.
 • Vid start av P1 Annons visas mina företag och mina produkter baserat på taggningen av företagsansvarig samt val av produkter under användare.
 • Gå till relaterad post, alla skript går nu att köra med tangentval: •shift+klick=öppna relaterade i nytt fönster •shift-alt+klick=öppna alla relaterade i nytt fönster.

Ändrat:

 • Rapport 114. Vi har lagt till placeringskod och dess namn, samt flyttat om fält så att det kommer sidnr-placeringskod-placeringsnamn-placeringskommentar

Nya funktioner:

 • Integrationen till Picaflow; funktioner för att visa annons som PDF i företag och på bokningskortet.
 • Fakturor; ny lista 5 som visar summan av olika momssatser.
 • System-användare-Budget månad; ny knapp ”Sätt budget nr från budget månad” som fördelar ut budgeten på valt år, vald tidning, vald användare från månadsbudgeten till nummerbudgeten. Praktiskt när man lägger en månadsbudget som skall fördelas per nummer.
 • Inställningar-Grundinställning: När man ändrar i kryssrutan ”Säljarbudget månad=utg.dag” så måste bokningsraderna uppdateras. Det dyker då upp en knapp, ”Uppdatera bokningar” man kan klicka på. Klickar man inte på knappen kommer nattskriptet att uppdatera alla bokningar, efter att uppdateringen är gjord så släcks knappen ”Uppdatera bokningar”
 • Offertrader. Moms länkas nu in och går att se på offertraden på samma sätt som i orderrader.
 • Bokningar; ny alternativ lista för "Mat 1" som visar placeringskommentar bokning och sidnr. Ställs in via inställningar-Grundinställning, fältet ”Använd Mat1 i bokningslistan” där man kan ange värde 1 för att få den alternativa listan.
 • Ny överblick för web/digitala annonser i produkt och order. Det går nu att i bokaläget boka genom att välja start och slutvecka i den nya överblicken.
 • Repetitioner: Ny flik på order där man kan ange annonser som skall repeteras, fungerar med Cargo.
 • Meny-Handböcker: Länk till instruktionsfilmer på vår Youtubekanal.

Ändrat:

 • Bokaläget visar nu produkter som har valutakod med blått på samma sätt som i övriga systemet.
 • Rapport 100: Fakturanummer och betaldatum tillagt längst till höger.
 • Startskriptet som söker efter annan fakturadag har vi kompletterat så det inte visas bokningar med 0 i värde.
 • Justerade rapporter efter att momsen flyttats till radnivå så de olika momssatsernas summor visas i rapporten:

- Flik 2-8, 2. 122 avstämning per konto
- Flik 2-8, 4. 28 -Bokföringsunderlag
- Flik 2-8, 4. 28 -Bokföringsunderlag 2

 • Utskrifter har vi justerat så att sidfoten visar bilaga eller/och annons sidfot från produkten.
 • Bokningskortet (detaljer); fältet "prickad till fakturering" upplagt synligt och sökbart bredvid fakturanumret.
 • Faktura moms på fakturaavgift, om kunden har ikryssat ej moms så blir det inte moms på fakturaavgiften.

 

Nya funktioner:

 • Faktura, nytt fält för Fortnoxfakturanummer. Vid överläsning av fakturor till Fortnox så hämtar vi tillbaka fakturanumret som det blir i Fortnox. Bra för spårbarhet.
 • Meny-övrigt-Ekonomiimport, när inbetalningar hämtas från Fortnox så tittar nu skriptet på utifall vi återläst Fortnox fakturanummer och registrerar inbetalningen i P1 på rätt faktura.
 • Inställningar-övrigt-annat, nytt fält ”Klistra in oformatterat” innebär att allt som klistras in tappar sin formatering, finns under menyn redigera nytt manus ”Klistra in formatterat” om man vill ha det inkopierat med bibehållen formattering.
 • Produkter-Uppgifter, nytt fält, Valutakod, innebär att produktens priser anges i vald valuta.
 • Produkter-lista, Valutakod visas längst ut till höger.
 • Produkter-Annonspriser, om man valt annan valuta är prisfälten med blå bakgrund och vit text.
 • Priser-Lista, visas valutakod längst ut till höger, prisfältet är med blå bakgrund och vit text.
 • Företag-inställningar, nytt fält Valutakod, om angiven valutakod så blir det vald valtuakod automatiskt när man gör en ny order.
 • Företag-uppgifter, om företaget har vald valutakod så visas det bredvid ledtexten företag med blå bakgrund och vit text.
 • Företag-lista, nytt fält längst ut till höger som visar valutakod.
 • Order-uppgifter, fältet valutakod förstärkt så att om det är ifyll så visas fältets värde med blå bakgrund och vit text.

Nya funktioner:

 • Meny-övrigt, knapp ”Nya/förlorade kunder”, går att söka på köpt datum och inte köpt datum från och till. Då hittar man nya kunder som inte handlat för en period. Samt kan hitta kunder som köpt tidigare men inte nu.
 • Användare-kortet, ny kryssruta ”Visa annan fakturadag”; om ikryssad kommer startskriptet att visa ej fakturerade bokningar med annan fakturadag som är passerad.
 • Fakturor-övrigt, ny knapp ”Delduplicera faktura” där man kan välja vilka rader man vill kreditera eller duplicera.
 • Att göra kortet, kompletterat med att visa företagets korr.
 • Offerter, går nu att välja eftertext med bredd och höjd.
 • Offerter, kontroll max bokat är uppfyllt så man t ex inte offererar en omslagssida som redan är såld. Kontrollen görs endast när raden skapas första gången, dvs inte efter att den är skapad.
 • Order bokningsläget, boka flera, går nu att välja separata nummer om man vill boka vartannat, går även att välja från och till och sedan klicka ur de man inte vill boka på.
 • Order bokningsläget, ny flik ”Summor”, visar summerat per titel vad man bokat för, går genom att klicka på rabatt % och ändra rabatten för vald produkts rader.
 • Order, visar nu summor för det man bokat.
 • Produkter lista, lista 2 visar hanteringen av uppdragsgivare. Endast synlig för 2 admin eller 1 superuser eller 2 GDPR -Order, ny knapp ”Delduplicera”.
 • Rapporter, flik 9: går nu att välja förlag som parameter. Går att via kryssruta få det sorterat på månaden först.

Ändrat:

 • Produkter, fältet Perioder med valet 12 eller 52, går inte att ändra om det finns bokningar på produkten.
 • Behörighet 6 endast titta, kan nu köra påminnelser via ontimer skript.
 • Behörighet 5 C Begränsa till tidningar, lagt till så att en säljare ser de att göra poster som har säljarens signatur, så nu ser denna behörighet: poster användaren skapat och poster som har användarens signatur som ”Vår ref”.
 • Markeringsfärger när man prickar till fakturering eller bokar, eller ändrar på en användares produktval ändrat till grönt i stället för blått.
 • Bokningar, knappen ”Statistik” exporterar nu både netto1 och netto2.

Nya funktioner:

 • Produkter (tidningar), listan, knapp ”Visa aktiva” söker fram endast aktiva tidningar och sorterar dem enligt sorteringsfältet.

Ändrat:

 • Rapport 48, tar nu även med valt förlag som sökparameter.
 • Faktura-lista 2, lagt till fakturadatum och adm avgift.
 • Bokningar-lista arvoden, justerat så det summeras i botten.
 • Rapport 25, pricka till fakturering, klicka på ”Skriv ut” knappen, ändrat så den inte ändrar på den inställning användaren valt för utskriften, t ex att skriva ut 60%.

Nya funktioner:

 • Bokningar, materiallista3 utökat med en variant 4, där kan man ange P-peng, dvs vad annonsen skall kosta när man producerar den. Fältet går att använda för nattrutin som skapar ny bokningsrad för produktion som hamnar på samma order och nr och faktureras tillsammans med den vanliga bokningen.
 • Tidningar-extra, nytt fält ”Visa ej på säljtavla”. Används om man har t ex en storbild och inte vill att vissa titlar skall visas i försäljningen.
 • Kampanjer, ny entitet. Går att koppla till order-offert-att göra.

Ändrat:

 • Rapport 48, tar nu även med valt förlag som sökparameter.
 • Faktura-lista 2, lagt till fakturadatum och adm avgift
 • Bokningar-lista arvoden, justerat så det summeras i botten

Nya funktioner:

 • Produkter-extra, nytt fält, Aktiv i Picaflow. Innebär att om man använder picaflow så kommer endast produkter med detta kryss över till picaflow.
 • Analys, lagt till så det går att välja ”Filterkategori” från pris.
 • Kampanjer, ny entitet, går att sätta på att göra poster och på ordrar.

Ändrat:

 • Rapport 25; pricka till fakturering.

&info; knapp som är röd om det är annan betalare.
Visar annonsörens och betalarens uppgifter från kundkortet.

Nya funktioner:

 • Inställningar-order, nytt fält ”Alternativ epost material”, om ikryssad blir det endast en epostmottagare för materialpåminnelser enligt logiken:

1. materialansvarig angiven på ordern
2. epostmaterialfältet ifyllt på ordern
3. materialansvarig på annonsörens kundkort
4. kontaktperson hos förmedlare om bokat via förmedlare
5. kontaktperson hos annonsören på ordern

 • Företag-inställningar: Ny kryssruta ”Zon Sverige”, innebär att kontot blir för Sverige. Går förbi annan logik. Användbart när man har ett svenskt orgnr men fakturan går till utlandet.
 • Fakturor; ny knapp för att duplicera hela fakturan inklusive rader.
 • Inställningar-Övrigt-Faktura: Nytt fält ”Ej moms godkänns av admin”. Om ikryssat krävs att admin har godkänt krysset debitera ej moms på kundkortets inställningsflik.
 • Kundkortet-inställningar; nytt fält bredvid moms ”Godkänd”, om krav i inställningar måste admin kryssa i att kundkortet är godkänt. Annars går den inte att pricka till fakturering.

Nya funktioner:

- Vi har byggt om strukturen för betalningsvillkor enligt följande:

Särskilda villkor går att lägga in på order, samt på produkter.
När faktura skapas är logiken att P1 Annons först tittar på order, sen produkter, sen kundkort och slutligen förlagsinställningarna
 
- Vi har byggt in möjligheten att duplicera en order:

Du kan duplicera den som den är. En ren kopia. Genom att höja till annat år eller genom att öka nummer med önskat antal nummer. Du kan även använda funktionen för att kopiera ner en order och konvertera den till en ny offert.

- Ny typ av behörighet: 5 D ej se arvodesprodukt

Aktivera genom att gå till Inställningar-övrigt-annat nytt fält ”Dölj produkt för 5 D”.
Skriv in produktkoden för den produkt som ej skall visas. Användare som har den nya behörigheten kommer ej att se produkten och inte heller bokningsraderna.