P1 Annons versionshistorik


Nya funktioner:

 • Integrationen till Picaflow; funktioner för att visa annons som PDF i företag och på bokningskortet.
 • Fakturor; ny lista 5 som visar summan av olika momssatser.
 • System-användare-Budget månad; ny knapp ”Sätt budget nr från budget månad” som fördelar ut budgeten på valt år, vald tidning, vald användare från månadsbudgeten till nummerbudgeten. Praktiskt när man lägger en månadsbudget som skall fördelas per nummer.
 • Inställningar-Grundinställning: När man ändrar i kryssrutan ”Säljarbudget månad=utg.dag” så måste bokningsraderna uppdateras. Det dyker då upp en knapp, ”Uppdatera bokningar” man kan klicka på. Klickar man inte på knappen kommer nattskriptet att uppdatera alla bokningar, efter att uppdateringen är gjord så släcks knappen ”Uppdatera bokningar”
 • Offertrader. Moms länkas nu in och går att se på offertraden på samma sätt som i orderrader.
 • Bokningar; ny alternativ lista för "Mat 1" som visar placeringskommentar bokning och sidnr. Ställs in via inställningar-Grundinställning, fältet ”Använd Mat1 i bokningslistan” där man kan ange värde 1 för att få den alternativa listan.
 • Ny överblick för web/digitala annonser i produkt och order. Det går nu att i bokaläget boka genom att välja start och slutvecka i den nya överblicken.
 • Repetitioner: Ny flik på order där man kan ange annonser som skall repeteras, fungerar med Cargo.
 • Meny-Handböcker: Länk till instruktionsfilmer på vår Youtubekanal.

Ändrat:

 • Bokaläget visar nu produkter som har valutakod med blått på samma sätt som i övriga systemet.
 • Rapport 100: Fakturanummer och betaldatum tillagt längst till höger.
 • Startskriptet som söker efter annan fakturadag har vi kompletterat så det inte visas bokningar med 0 i värde.
 • Justerade rapporter efter att momsen flyttats till radnivå så de olika momssatsernas summor visas i rapporten:

- Flik 2-8, 2. 122 avstämning per konto
- Flik 2-8, 4. 28 -Bokföringsunderlag
- Flik 2-8, 4. 28 -Bokföringsunderlag 2

 • Utskrifter har vi justerat så att sidfoten visar bilaga eller/och annons sidfot från produkten.
 • Bokningskortet (detaljer); fältet "prickad till fakturering" upplagt synligt och sökbart bredvid fakturanumret.
 • Faktura moms på fakturaavgift, om kunden har ikryssat ej moms så blir det inte moms på fakturaavgiften.

 

Nya funktioner:

 • Faktura, nytt fält för Fortnoxfakturanummer. Vid överläsning av fakturor till Fortnox så hämtar vi tillbaka fakturanumret som det blir i Fortnox. Bra för spårbarhet.
 • Meny-övrigt-Ekonomiimport, när inbetalningar hämtas från Fortnox så tittar nu skriptet på utifall vi återläst Fortnox fakturanummer och registrerar inbetalningen i P1 på rätt faktura.
 • Inställningar-övrigt-annat, nytt fält ”Klistra in oformatterat” innebär att allt som klistras in tappar sin formatering, finns under menyn redigera nytt manus ”Klistra in formatterat” om man vill ha det inkopierat med bibehållen formattering.
 • Produkter-Uppgifter, nytt fält, Valutakod, innebär att produktens priser anges i vald valuta.
 • Produkter-lista, Valutakod visas längst ut till höger.
 • Produkter-Annonspriser, om man valt annan valuta är prisfälten med blå bakgrund och vit text.
 • Priser-Lista, visas valutakod längst ut till höger, prisfältet är med blå bakgrund och vit text.
 • Företag-inställningar, nytt fält Valutakod, om angiven valutakod så blir det vald valtuakod automatiskt när man gör en ny order.
 • Företag-uppgifter, om företaget har vald valutakod så visas det bredvid ledtexten företag med blå bakgrund och vit text.
 • Företag-lista, nytt fält längst ut till höger som visar valutakod.
 • Order-uppgifter, fältet valutakod förstärkt så att om det är ifyll så visas fältets värde med blå bakgrund och vit text.

Nya funktioner:

 • Meny-övrigt, knapp ”Nya/förlorade kunder”, går att söka på köpt datum och inte köpt datum från och till. Då hittar man nya kunder som inte handlat för en period. Samt kan hitta kunder som köpt tidigare men inte nu.
 • Användare-kortet, ny kryssruta ”Visa annan fakturadag”; om ikryssad kommer startskriptet att visa ej fakturerade bokningar med annan fakturadag som är passerad.
 • Fakturor-övrigt, ny knapp ”Delduplicera faktura” där man kan välja vilka rader man vill kreditera eller duplicera.
 • Att göra kortet, kompletterat med att visa företagets korr.
 • Offerter, går nu att välja eftertext med bredd och höjd.
 • Offerter, kontroll max bokat är uppfyllt så man t ex inte offererar en omslagssida som redan är såld. Kontrollen görs endast när raden skapas första gången, dvs inte efter att den är skapad.
 • Order bokningsläget, boka flera, går nu att välja separata nummer om man vill boka vartannat, går även att välja från och till och sedan klicka ur de man inte vill boka på.
 • Order bokningsläget, ny flik ”Summor”, visar summerat per titel vad man bokat för, går genom att klicka på rabatt % och ändra rabatten för vald produkts rader.
 • Order, visar nu summor för det man bokat.
 • Produkter lista, lista 2 visar hanteringen av uppdragsgivare. Endast synlig för 2 admin eller 1 superuser eller 2 GDPR -Order, ny knapp ”Delduplicera”.
 • Rapporter, flik 9: går nu att välja förlag som parameter. Går att via kryssruta få det sorterat på månaden först.

Ändrat:

 • Produkter, fältet Perioder med valet 12 eller 52, går inte att ändra om det finns bokningar på produkten.
 • Behörighet 6 endast titta, kan nu köra påminnelser via ontimer skript.
 • Behörighet 5 C Begränsa till tidningar, lagt till så att en säljare ser de att göra poster som har säljarens signatur, så nu ser denna behörighet: poster användaren skapat och poster som har användarens signatur som ”Vår ref”.
 • Markeringsfärger när man prickar till fakturering eller bokar, eller ändrar på en användares produktval ändrat till grönt i stället för blått.
 • Bokningar, knappen ”Statistik” exporterar nu både netto1 och netto2.

Nya funktioner:

 • Produkter (tidningar), listan, knapp ”Visa aktiva” söker fram endast aktiva tidningar och sorterar dem enligt sorteringsfältet.

Ändrat:

 • Rapport 48, tar nu även med valt förlag som sökparameter.
 • Faktura-lista 2, lagt till fakturadatum och adm avgift.
 • Bokningar-lista arvoden, justerat så det summeras i botten.
 • Rapport 25, pricka till fakturering, klicka på ”Skriv ut” knappen, ändrat så den inte ändrar på den inställning användaren valt för utskriften, t ex att skriva ut 60%.

Nya funktioner:

 • Bokningar, materiallista3 utökat med en variant 4, där kan man ange P-peng, dvs vad annonsen skall kosta när man producerar den. Fältet går att använda för nattrutin som skapar ny bokningsrad för produktion som hamnar på samma order och nr och faktureras tillsammans med den vanliga bokningen.
 • Tidningar-extra, nytt fält ”Visa ej på säljtavla”. Används om man har t ex en storbild och inte vill att vissa titlar skall visas i försäljningen.
 • Kampanjer, ny entitet. Går att koppla till order-offert-att göra.

Ändrat:

 • Rapport 48, tar nu även med valt förlag som sökparameter.
 • Faktura-lista 2, lagt till fakturadatum och adm avgift
 • Bokningar-lista arvoden, justerat så det summeras i botten

Nya funktioner:

 • Produkter-extra, nytt fält, Aktiv i Picaflow. Innebär att om man använder picaflow så kommer endast produkter med detta kryss över till picaflow.
 • Analys, lagt till så det går att välja ”Filterkategori” från pris.
 • Kampanjer, ny entitet, går att sätta på att göra poster och på ordrar.

Ändrat:

 • Rapport 25; pricka till fakturering.

&info; knapp som är röd om det är annan betalare.
Visar annonsörens och betalarens uppgifter från kundkortet.

Nya funktioner:

 • Inställningar-order, nytt fält ”Alternativ epost material”, om ikryssad blir det endast en epostmottagare för materialpåminnelser enligt logiken:

1. materialansvarig angiven på ordern
2. epostmaterialfältet ifyllt på ordern
3. materialansvarig på annonsörens kundkort
4. kontaktperson hos förmedlare om bokat via förmedlare
5. kontaktperson hos annonsören på ordern

 • Företag-inställningar: Ny kryssruta ”Zon Sverige”, innebär att kontot blir för Sverige. Går förbi annan logik. Användbart när man har ett svenskt orgnr men fakturan går till utlandet.
 • Fakturor; ny knapp för att duplicera hela fakturan inklusive rader.
 • Inställningar-Övrigt-Faktura: Nytt fält ”Ej moms godkänns av admin”. Om ikryssat krävs att admin har godkänt krysset debitera ej moms på kundkortets inställningsflik.
 • Kundkortet-inställningar; nytt fält bredvid moms ”Godkänd”, om krav i inställningar måste admin kryssa i att kundkortet är godkänt. Annars går den inte att pricka till fakturering.

Nya funktioner:

- Vi har byggt om strukturen för betalningsvillkor enligt följande:

Särskilda villkor går att lägga in på order, samt på produkter.
När faktura skapas är logiken att P1 Annons först tittar på order, sen produkter, sen kundkort och slutligen förlagsinställningarna
 
- Vi har byggt in möjligheten att duplicera en order:

Du kan duplicera den som den är. En ren kopia. Genom att höja till annat år eller genom att öka nummer med önskat antal nummer. Du kan även använda funktionen för att kopiera ner en order och konvertera den till en ny offert.

- Ny typ av behörighet: 5 D ej se arvodesprodukt

Aktivera genom att gå till Inställningar-övrigt-annat nytt fält ”Dölj produkt för 5 D”.
Skriv in produktkoden för den produkt som ej skall visas. Användare som har den nya behörigheten kommer ej att se produkten och inte heller bokningsraderna.