P1 Annons 13.03.1


Nya funktioner:

  • Inställningar-order, nytt fält ”Alternativ epost material”, om ikryssad blir det endast en epostmottagare för materialpåminnelser enligt logiken:

1. materialansvarig angiven på ordern
2. epostmaterialfältet ifyllt på ordern
3. materialansvarig på annonsörens kundkort
4. kontaktperson hos förmedlare om bokat via förmedlare
5. kontaktperson hos annonsören på ordern

  • Företag-inställningar: Ny kryssruta ”Zon Sverige”, innebär att kontot blir för Sverige. Går förbi annan logik. Användbart när man har ett svenskt orgnr men fakturan går till utlandet.
  • Fakturor; ny knapp för att duplicera hela fakturan inklusive rader.
  • Inställningar-Övrigt-Faktura: Nytt fält ”Ej moms godkänns av admin”. Om ikryssat krävs att admin har godkänt krysset debitera ej moms på kundkortets inställningsflik.
  • Kundkortet-inställningar; nytt fält bredvid moms ”Godkänd”, om krav i inställningar måste admin kryssa i att kundkortet är godkänt. Annars går den inte att pricka till fakturering.