P1 Annons 13.06.1


Nya funktioner:

  • Produkter (tidningar), listan, knapp ”Visa aktiva” söker fram endast aktiva tidningar och sorterar dem enligt sorteringsfältet.

Ändrat:

  • Rapport 48, tar nu även med valt förlag som sökparameter.
  • Faktura-lista 2, lagt till fakturadatum och adm avgift.
  • Bokningar-lista arvoden, justerat så det summeras i botten.
  • Rapport 25, pricka till fakturering, klicka på ”Skriv ut” knappen, ändrat så den inte ändrar på den inställning användaren valt för utskriften, t ex att skriva ut 60%.