P1 Annons 13.07.1


Nya funktioner:

 • Meny-övrigt, knapp ”Nya/förlorade kunder”, går att söka på köpt datum och inte köpt datum från och till. Då hittar man nya kunder som inte handlat för en period. Samt kan hitta kunder som köpt tidigare men inte nu.
 • Användare-kortet, ny kryssruta ”Visa annan fakturadag”; om ikryssad kommer startskriptet att visa ej fakturerade bokningar med annan fakturadag som är passerad.
 • Fakturor-övrigt, ny knapp ”Delduplicera faktura” där man kan välja vilka rader man vill kreditera eller duplicera.
 • Att göra kortet, kompletterat med att visa företagets korr.
 • Offerter, går nu att välja eftertext med bredd och höjd.
 • Offerter, kontroll max bokat är uppfyllt så man t ex inte offererar en omslagssida som redan är såld. Kontrollen görs endast när raden skapas första gången, dvs inte efter att den är skapad.
 • Order bokningsläget, boka flera, går nu att välja separata nummer om man vill boka vartannat, går även att välja från och till och sedan klicka ur de man inte vill boka på.
 • Order bokningsläget, ny flik ”Summor”, visar summerat per titel vad man bokat för, går genom att klicka på rabatt % och ändra rabatten för vald produkts rader.
 • Order, visar nu summor för det man bokat.
 • Produkter lista, lista 2 visar hanteringen av uppdragsgivare. Endast synlig för 2 admin eller 1 superuser eller 2 GDPR -Order, ny knapp ”Delduplicera”.
 • Rapporter, flik 9: går nu att välja förlag som parameter. Går att via kryssruta få det sorterat på månaden först.

Ändrat:

 • Produkter, fältet Perioder med valet 12 eller 52, går inte att ändra om det finns bokningar på produkten.
 • Behörighet 6 endast titta, kan nu köra påminnelser via ontimer skript.
 • Behörighet 5 C Begränsa till tidningar, lagt till så att en säljare ser de att göra poster som har säljarens signatur, så nu ser denna behörighet: poster användaren skapat och poster som har användarens signatur som ”Vår ref”.
 • Markeringsfärger när man prickar till fakturering eller bokar, eller ändrar på en användares produktval ändrat till grönt i stället för blått.
 • Bokningar, knappen ”Statistik” exporterar nu både netto1 och netto2.