P1 Annons 13.08.1


Nya funktioner:

 • Faktura, nytt fält för Fortnoxfakturanummer. Vid överläsning av fakturor till Fortnox så hämtar vi tillbaka fakturanumret som det blir i Fortnox. Bra för spårbarhet.
 • Meny-övrigt-Ekonomiimport, när inbetalningar hämtas från Fortnox så tittar nu skriptet på utifall vi återläst Fortnox fakturanummer och registrerar inbetalningen i P1 på rätt faktura.
 • Inställningar-övrigt-annat, nytt fält ”Klistra in oformatterat” innebär att allt som klistras in tappar sin formatering, finns under menyn redigera nytt manus ”Klistra in formatterat” om man vill ha det inkopierat med bibehållen formattering.
 • Produkter-Uppgifter, nytt fält, Valutakod, innebär att produktens priser anges i vald valuta.
 • Produkter-lista, Valutakod visas längst ut till höger.
 • Produkter-Annonspriser, om man valt annan valuta är prisfälten med blå bakgrund och vit text.
 • Priser-Lista, visas valutakod längst ut till höger, prisfältet är med blå bakgrund och vit text.
 • Företag-inställningar, nytt fält Valutakod, om angiven valutakod så blir det vald valtuakod automatiskt när man gör en ny order.
 • Företag-uppgifter, om företaget har vald valutakod så visas det bredvid ledtexten företag med blå bakgrund och vit text.
 • Företag-lista, nytt fält längst ut till höger som visar valutakod.
 • Order-uppgifter, fältet valutakod förstärkt så att om det är ifyll så visas fältets värde med blå bakgrund och vit text.