P1 Annons 13.09.1


Nya funktioner:

 • Integrationen till Picaflow; funktioner för att visa annons som PDF i företag och på bokningskortet.
 • Fakturor; ny lista 5 som visar summan av olika momssatser.
 • System-användare-Budget månad; ny knapp ”Sätt budget nr från budget månad” som fördelar ut budgeten på valt år, vald tidning, vald användare från månadsbudgeten till nummerbudgeten. Praktiskt när man lägger en månadsbudget som skall fördelas per nummer.
 • Inställningar-Grundinställning: När man ändrar i kryssrutan ”Säljarbudget månad=utg.dag” så måste bokningsraderna uppdateras. Det dyker då upp en knapp, ”Uppdatera bokningar” man kan klicka på. Klickar man inte på knappen kommer nattskriptet att uppdatera alla bokningar, efter att uppdateringen är gjord så släcks knappen ”Uppdatera bokningar”
 • Offertrader. Moms länkas nu in och går att se på offertraden på samma sätt som i orderrader.
 • Bokningar; ny alternativ lista för "Mat 1" som visar placeringskommentar bokning och sidnr. Ställs in via inställningar-Grundinställning, fältet ”Använd Mat1 i bokningslistan” där man kan ange värde 1 för att få den alternativa listan.
 • Ny överblick för web/digitala annonser i produkt och order. Det går nu att i bokaläget boka genom att välja start och slutvecka i den nya överblicken.
 • Repetitioner: Ny flik på order där man kan ange annonser som skall repeteras, fungerar med Cargo.
 • Meny-Handböcker: Länk till instruktionsfilmer på vår Youtubekanal.

Ändrat:

 • Bokaläget visar nu produkter som har valutakod med blått på samma sätt som i övriga systemet.
 • Rapport 100: Fakturanummer och betaldatum tillagt längst till höger.
 • Startskriptet som söker efter annan fakturadag har vi kompletterat så det inte visas bokningar med 0 i värde.
 • Justerade rapporter efter att momsen flyttats till radnivå så de olika momssatsernas summor visas i rapporten:

- Flik 2-8, 2. 122 avstämning per konto
- Flik 2-8, 4. 28 -Bokföringsunderlag
- Flik 2-8, 4. 28 -Bokföringsunderlag 2

 • Utskrifter har vi justerat så att sidfoten visar bilaga eller/och annons sidfot från produkten.
 • Bokningskortet (detaljer); fältet "prickad till fakturering" upplagt synligt och sökbart bredvid fakturanumret.
 • Faktura moms på fakturaavgift, om kunden har ikryssat ej moms så blir det inte moms på fakturaavgiften.