P1 Annons 13.10.1


Nya funktioner:

 • Nytt fält ”Krav på placeringskod om placeringskommentar”. Om ikryssat så blir det krav på att fylla i placeringskod vid bokning och när man fyllt i värde i fältet kommentar placering. Gäller ej produkter med produkttyp boka med datum. Inställningar-System-Övrigt-Order.
 • Tillägg i "Förlag-lista", grundinställningsfältet, grundinställningsnamnet, valt ekonomiprogram, fakturanummer, fakturanummer kredit synligt och sorterbart.
 • Produkter-Lista 2: Kryssrutan ”Fakturera arvoden”. Ikonen är röd om man kryssat i fakturera arvoden men ej fyllt i kundnummer på produktkortet för vilket kundnummer som skall ha fakturan.
 • Produkter-Lista2. Sorteringsknapp så man kan få statistiksortering på förlagsID och se hur många produkter som är kopplade till förlaget.
 • Inställningar-ledtexter; ny kryssruta för Arvode. Används om man vill fakturera arvoden och då måste produkten vara kopplad till en produkttyp som har krysset arvoden på sig.
 • Företag-bokningar; i knappen. Här går nu att söka på kortnamn och utgivningsdag.
 • Bokningar; lista 1 rad, knappen sortering. Här har vi lagt till så man får summor på annan fakturadag summerat per månad.
 • Automatiserad fakturering av arvoden och fakturor med stoppboll om inte numren är kompletta avseende att förmedlarnr är ifyllt, så stoppas hela numret från att faktureras och det mailas om vilka bokningar som inte är kompletta.
 • Momsrapport 105 och 110 går nu att spara som excel.
 • Momsrapport 110 går att automatisera så att den sparar PDF och excelfil som mailas till utvalda mottagare.
 • Vid start av P1 Annons visas mina företag och mina produkter baserat på taggningen av företagsansvarig samt val av produkter under användare.
 • Gå till relaterad post, alla skript går nu att köra med tangentval: •shift+klick=öppna relaterade i nytt fönster •shift-alt+klick=öppna alla relaterade i nytt fönster.

Ändrat:

 • Rapport 114. Vi har lagt till placeringskod och dess namn, samt flyttat om fält så att det kommer sidnr-placeringskod-placeringsnamn-placeringskommentar