P1 Annons 13.11.1


Nya funktioner:

 • Nummer-lista sidor; nytt fält för packningsgrad som räknar sålda antal sidor / sidor totalt.
 • Ekonomiexport; nytt format för Intrum.
 • Bokningar (kortvy); "i" knappen för nummer visar nu nummer dvs MT2101 så man kan söka på bokningar som har ett kopplat nummer även om utgivningsdatum inte är ifyllt.
 • Inställningar-Övrigt-Order: Fältet: "Fakturering, endast ändras av admin” innebär att endast admin kan ändra i fältet ”Fakturering” på ordern.
 • Orderlistan: Lagt till fältet "fakturering".
 • Produkter-Extra; nytt fält ”Krav tryckkostnad”, om ikryssad blir det krav vid automatiserad fakturering att man fyller i tryckkostnad i nummer.
 • Ny rapport 126, produktionsunderlag 4.
 • Vid efakturering via Inexchange går det nu även att skicka påminnelser som e-faktura.
 • Order; om bokat i annan valuta, visas valutans belopp med blå fältbakgrund längst till höger.
 • Bokningar; om bokat i annan valuta så blåmarkeras fälten där man matar in originalbeloppen.
 • Produkter-Extra; nytt fält för att kunna kryssa i de produkter som skall kunna faktureras utefter bokföringsmånad i stället för utgivningsdag.
 • Nummer; nytt fält "Tryckkostnad". Vid automatiserad fakturering skapas det en extra fakturarad för arvoden till uppdragsgivaren som drar av tryckkostnaden enligt uträkning: Tryckkostnad x arvodeprocent i produkter. Kommentaren blir som exempel: "Avgår tryckkostnad 10 000 SEK x arvode 30% = 3 000 SEK för MT2105".

Ändrat:

 • Bokningar statistik; går att sortera på datum-månad-vecka utefter bokningens skapelsedatum.
 • Startskriptet; om inga företag hittas som är kopplat till användaren som loggar in visas alla företag.
 • Kampanjer; ändrat behörighet så att säljare kan skapa och ändra kampanjer, dock inte radera.
 • Värdelista för kampanjer sorterar nu på namn i stället för ID.
 • 1Superadmin kan inte radera eller skapa ny post i pref.
 • Ledtext "Telefax" ändrat till "Telefon 2".
 • Nummer; datumfält tar nu bort formatteringen.
 • Massbrev; gick inte att scrolla i webvierwern. Fixat i denna version.
 • Bokningslistan WWW2 har nu fält för produkt, produkttyp och kommentar material.
 • Kundkort-bokningar, visar nu fältet fakturering och kampanj från order.
 • Rapporter produktionsunderlag använder nu statusfältet i rapporter i sökningar, om statusfältet i rapporter är tomt så tar rapporten fram definitiva och preliminära.
 • Order-fakturera: Spärr för förmedlarnr och byråprovision om ikryssat så i inställningar.