P1 Annons 14.01.1


Nya funktioner:

  • -Milstolpe- P1 Annons är från och med denna version utrustad med språkhantering. Som standard kan du välja att köra på svenska och engelska. Funktionen är valbar på användarnivå, så en organisation kan köra både engelska och svenska samtidigt.
  • Ny API-användare som ser web bokningar med slutdatum minus 30 dagar.
  • Företag-inställningar; ny kryssruta ”Fakturera månadsvis”, innebär att kund med det krysset får en faktura för alla bokningar den sista vardagen i månaden i stället för att få en faktura när utgivningsdagen passerats. Påverkar endast automatiserad fakturering.
  • Förlag: Nytt fält för att kunna lägga in Betalvillkor text på förlaget i stället för på grundinställningen.

Ändrat:

  • Picapoint; layout zpp hade fel värden för att vara dynamiskt och visa annonsen.
  • Skapa ny order från kunder går ej att göra om det är tomt på adressuppgifter.
  • Rapport 114; lagt till så bokningsID visas, tagit bort placeringsnamn.
  • Xfilen; automatiserad fakturering, fakturering efter bokföringsmånad från produktkortet, ändrat så att det faktureras den sista i månaden.
  • InExchange; ändrat så att bokningsraden visar tidningsnamn samt annonsformatet, ändrat så att artikel-id är ÅrNr, t ex 202102