P1 Annons 14.02.1


Nya funktioner:

  • Företag-kategorier-koder; nytt fält "Kategoritext" som är ett fritextfält du fyller i med valfria, sökbara värden.
  • Vi har släppt en ny förbättrad version av IOS-appen. Aktuell version är 1.0.3.
  • Förlag-Grundinställning-utskrifter; nytt fält ”Order val layout förlag” där du på förlagsnivå kan ange vilken orderbekräftelse som skall användas styrt utifrån vilket förlag respektive produkt är kopplad till. Om ifyllt går den inställningen före valet av ”order val layout” på grundinställningen. Skriptet i printfilen ”Välj rätt layout-sortera” måste kompletteras med skriptsteg för att valet skall fungera.
  • Inläsning av inbetalningar: P1 Annons har nu stöd för P27 CAMT054-formatet vid inläsning. Det dyker upp en i knapp längst till höger i inbetalningslistan som visar detaljinformation om inbetalningen.
  • Orderlistan visar nu netto1.
  • Bokningar: Det finns nu möjlighet att köra en variant "Lista 10 2" av fliken www3 som används för digitial materialhantering. Den är i princip identisk med Lista 10 med skillnaden att här finns en knapp som söker fram bokningar som ej är OK, samt att fältet "W-status" flaggas tydligt med rött eller grönt beroende på status.

Ändrat:

  • Faktureringen, jobbar nu utan att avbryta och har kompletterats med felmeddelanden. För kund som uppgraderar till 14.02.1 och har automatisering måste X-filens skript ses över vad gäller felhanteringen.
  • Ekonomiexport till Fortnox trimmar bort mellanslag i orgnummer-fältet.