Biljetto versionshistorik


Evenemang och tillfällen

 • Vi har byggt in en ny funktion för att smygpublicera ett evenemang innan det publiceras publikt. Det innebär att alla som få länken till evenemanget kan gå in och köpa biljetter men det visas inte för övriga besökare på Biljettosajten.
 • Saldogrupper är infört. Saldogrupper innebär att ni kan ha ett annat lager av tillgängliga platser än det maxantal som sitter på tillfället. Kan vara bra om ni t ex har ett begränsat antal lunchpaket, platser på chartrad buss osv.

Artiklar

 • Nya fält för medlemskap på artikelkortet. Styrs av BB om integration används.

Mailmallar

 • Ny rich text editor för mail är nu infört vilket ger fler alternativ för formatering i mailutskick. OBS det är möjligt att viss textformatering ej följt med till nya koden så kontrollera gärna era mailmallar.
 • Förbättrad mailformatering för HTML mail. Det är nu inlagt en HTML editor när mailmallar görs för mailen så att det enklare går att formatera mail för utskick.

Varukorgar

 • Avbokning av varukorgar inlagt under bra funktioner på huvudmenyn och ombokning inlagt på varukorgen. Flödena har även justerats så att flödet för ombokning och avbokning liknar varandra mer.
 • Ny flik under Inställningar - Faktura. Där ställer du in allt som har att göra med varukorgar som ska faktureras i Blå Boken där vi skrivit om och förbättrat den sk bulkfaktureringen.
 • Ny flik på varukorgskortet - Faktura. Där finns all information om hur varukorgen kommer att faktureras och när bekräftelser skickas.

Rabattkoder

 • Förbättrad hantering av rabattkoder. Rabattkoder har nu alternativ för att kunna välja egen rabattkod som slutkund skriver in samt att kunna välja flera evenemang, tillfällen och artiklar.

Bokare

 • Dubbletthantering och radering av bokare nu inlagt. Det går nu att se om en bokare finns flera gånger inlagd med epost eller telefonnummer samt stöd för att slå ihop de posterna för att förenkla hantering av personuppgifter.

Bokningsassistenten

 • Ny funktion för att söka fram tillfälle som mall i bokningsassistenten läge skapa.

Inställningar

 • Nytt stöd för GDPR hantering och rensning av personuppgifter. Det finns nu stöd under inställningar, GDPR för att sätta upp när bokare ska rensas efter en viss tid av inaktivitet. Det går där att ställa in hur ofta en rensning ska göras, hur lång tid som ska gå innan infon försvinner och alternativ för automatisering. Inga varukorgar eller info om köpen tas bort, enbart personuppgifter så som bokaren, epost som gått ut och deltagare. 

UART (Underartiklar)

 • Underartiklar har nu en flagga på sig som gör att det inte får läggas till fler underartiklar än antalet på den ägande artikeln som är tillagd i varukorgen. Krysset max antal = tart på underartiklar.

Artiklar

 • Ny funktion för att sortera Tillfällesartiklar, samt underartiklar. Sorterar stigande på siffra som skrivs in under fältet Sortering. Sorteringen följer med på webben.
 • Dimensioner införda för artiklar, definieras under Inställningar-Ekonomi och slår igenom i rapporter. Dimensionernas beteckningar kan ändras.
 • Det finns nu ett beskrivningsfält på artiklar som kommer visas under artikelnamnet på webben vid köp.

Evenemang

 • Förhandsvisningsläge finns nu på en kryssruta i evenemang så att det går att visa ett evenemang för granskning på webben utan att det visas offentligt. Det går inte att genomföra köp i previewläget men det går att lägga till i varukorg och testa att rabatt och tillgodokoder fungerar. För att komma till förhandsgranskningsläget klicka förstoringsglaset bredvid kryssrutan på evenemangskortet.
 • Vi har kompletterat med språkhantering på evenemang URL.

Deltagarlista

 • Ny funktion för att begära deltagarinformation t ex vid försäljning av kurser och seminarier. Det går nu att skapa upp en mall för deltagarinformation ni kräver som kan kopplas till en Evenemangsartikel, Tillfällesartikel eller Underartikel. När ett köp görs på den artikeln så kommer köparen kunna fylla i uppgifter så som mallen specifierat. Denna data landar sen i deltagare-tabellen där ni kan få ut en tydlig deltagarlista/rapport per tillfälle.

Evenemangsartiklar (giltig för flera tillfällen)

 • EA Artiklar nu färdigt och lanserat. Nu kan ni lägga upp artiklar av typen EA och välja flera tillfällen som biljetten ska vara gilltig för. Väldigt praktiskt om ni t ex säljer en kurs med flera tillfällen och kunden köper samtliga tillfällen till paketpris.

Evenemang

 • Tillfällesväljare på evenemangskortets flik Tillfällen så man kan filtrera vilka tillfällen som ska visas.

Underartiklar (UART)

 • Ny kryssruta på underartiklar som låser max antal på underartikeln till tillfällesartikelns antal i varukorgen.

Inloggningar

 • Ny rapport under Inloggningar som visar en sammanställning över vilka FileMakerversioner användarna har. Gå till Lista användare -> Klicka på Inloggningar -> Klicka på knappen Rapport.

Handbok

 • När man sparar handboken som PDF (knapp) så får man välja om vill skriva ut allt eller framsökta poster. PDF filen som skapas förses nu med datum och klockslag och hamnar på skrivbordet så man hittar den. Om alla poster i handboken redan visas får man inte frågan.
 • Ny sökfunktion som gör att man kan skriva "i luften" eller i sökrutan och snabbt hitta vad söker. Funktionen söker i Avsnittsnr, Avsnitt, Rubrik och text.

Versionshistoriken

 • Ny sökfunktion som gör att man kan skriva "i luften" eller i sökrutan och snabbt hitta vad söker. Funktionen söker i Versionsnr, Beskrivning och Avsnitt.

Startmenyn

 • Vi har lagt till ett praktiskt Infofönster i huvudmenyn. Här annonserar vi t ex när vi släpper nya versioner eller annan viktig information till våra användare.
 • Utseendet för huvudmenyn är ändrat så att strukturen är enklare att hitta och navigera i. Vi har även infört nya färger och ersatt lokaler i snabbmenyn till varurader. OBS alla dessa ändringar kanske inte syns i handboken!

Artiklar

 • Fält för dimension i bokföringen införda på artikelkortet under fliken Bokföring.

Evenemang

 • Förhandsvisningsläge finns nu på en kryssruta i evenemang så att det går att visa ett evenemang för granskning på webben utan att det visas offentligt. Det går inte att genomföra köp i previewläget men det går att lägga till i varukorg och testa att rabatt och tillgodokoder fungerar. För att komma till förhandsgranskningsläget klicka förstoringsglaset bredvid kryssrutan på evenemangskortet.
 • Vi har kompletterat med språkhantering på evenemang URL.

Inställningar

 • Nu går det att formatera text i evenemangs- och tillfällesbeskrivningarna, samt på allt under "www"-fliken under inställningar. Formateringar som t.ex fetstil, storlek och typsnitt kommer nu med och visas på webben.
 • Vi har även programmerat så att kontaktsidan är inställningsbar under inställningar och "www"-fliken. Det går nu att välja exakt vilken info som ska stå där och hur den ska formateras.

Ledtexter

 • Det finns från version 3.8 en ny knapp under Inställningar - www - Ledtexter med funktionen att aktiver eller inaktivera/dölja ledtexter på publika sajten.

Mailmallar

 • Du kan nu lägga in klickbara länkar i mail utan att visa URLen i klartext. Beskrivning finns under rubriken "Dynamiska texter" på mailmallens kortvy.

Tillfällen

 • Ny funktion för att radera tillfällen. Går endast att radera tillfällen som inte har någon försäljning. Ny knapp på tillfälleskortet "-Radera tillfälle".

Evenemang

 • Lagt till text och ikoner för när ett evenemang är webbpublicerat men inte visningsbart på webben. T.ex om en publiceringsperiod är utanför det aktuella datumet. Det kommer även upp en varningsdialog när publicera knappen trycks på om detta.
 • Lagt in mer information om sålt på evenemang och tillfällen. Det finns nu flikar och går att se E, EA och V separat.
 • Ny bild för evenemangssidan. Inne på evenemang så finns nu evenemangssidebild som kommer visas uppe till höger på evenemang. Förut visades startsidebilden där. Det går även att ställa in om den ska vara höger, vänster eller ta upp hela ytan.
 • Nya funktioner för bilder på evenemang. Det går nu att ställa in textfärg på texten som visas på bakgrundsbilden.

EVART Evenemangsartiklar

 • Alla evenemangsartiklar av typ EA (=evenemangsartikel) kan nu köpas i kassan. Krysset "Kan köpas" styr om artikel ska kunna köpas på webben eller inte.

Ledtexter

 • Ledtexter som syns på webben kan nu kundanpassas genom den nya delen ledtexter. Denna går att komma åt från huvudmenyn och ger användaren möjlighet att skriva en egen ledtext istället för den förinställda. För tillfället finns endast Svenska och Engelska tillgängligt men fler språk kan läggas till efter behov.

TART Tillfällesartiklar

 • Alla tillfällesartiklar kan nu köpas i kassan. Krysset "Kan köpas" styr om artikeln ska kunna köpas på webben eller inte precis som förut.
 • Det är nu mer tydligt när artiklar räknar av mot saldot i max antal på ett tillfälle. Det visar nu Ja om det kommer räkna av mot max antal och Nej om det inte kommer göra det. Artiklar som inte räknar är artiklar av typen V eller som har ej saldo kryssat. Detta visas även på sålt fliken på tillfällen.

Bokningsassistenten

 • Ny avbokningsfunktion för att kunna ställa in ett helt tillfälle och avboka alla köpta biljetter med några knapptryckningar.
 • Vid avbokning i Bokningsassistent finns nu möjlighet att välja separat mailmall att skicka till beställare av endast gratisbiljetter.
 • Lagt in lite fler dialoger och tydligare text i bokningsassistenten för att göra det tydligare vad som ändras på tillfällen.

Mailmallar

 • Ny standardmailmall för avbokning av gratisbiljetter via webben. Denna går att lämna tom i vilket fall inget mail går ut om gratisbiljetter avbokas via webben.
 • Mailbilagor i mailmallar har nu språkstöd. Om ett språk är valt på en bilaga så kommer den endast med om mottagarens språk matchar. Om inget språk är valt så kommer bilagan alltid med.
 • Ny standardmailmall för sökning av bokningskoder via webben har lagts till.

Mail

 • HMTL mail stöd inbyggt. Det går nu att skicka HTML mail från Biljetto. Formateringar, typsnitt och färger kan nu tas med i mailet med mera. Nya fält har lagts in under inställningar mail fliken. Det går att ha en generisk mailfot samt logga med i mailet och även anpassning av HTML kod.
 • Kvittomail ombyggt med möjlighet för omskick. Kvittomailet har byggts om så att det nu inkluderar all väsentlig information som behövs för ett kvitto. Det går även att skicka om ett kvitto från varukorgen. Denna funktion fungerar även på äldre varukorgar. För att ändra ledtexter i kvittot så görs det via att gå in i ledtextertabellen och söka fram poster med kategori mail. Där går det att sätta egna rubriker som för på webben.

Betalningar

 • Vid inmatning av manuella betalningar så går det nu att välja betald tidpunkt. Detta ifall om t.ex återbetalning eller betalning gjorts på annat datum än den läggs in i biljetto.
 • Ändrat i hur nya manuella betalrader skapas. Nya betalrader från biljetto admin i varukorgar kan nu endast skapas som minusrader på befintliga betalrader av typen kort eller swish. Typen manuell utgår även då den skapade fel i bokföringen.

Betaltransaktionsrader

 • Betaltransaktionsrader tillagt. Det har nu lagts till betaltransaktionsrader kopplat till varukorg som har tillkommit för att säkra upp kring betalningar och minska andel fel. Nu så loggas varje transaktion med start och händelser så att vi lätt kan se och spåra en transaktion på en varukorg samt lättare kontrollera vilka betalningar som ska återbetalas även om varukorgen har timeat ut.
 • Sökknappar för år, månad, vecka och dag införda.

Bokare

 • Lagt in domänkontroll när epost matas in på webben så att användaren kan kontrollera sin egen epost enklare.

Rapporter

 • Lagt till nytt tillval för att exkludera extern försäljning i rapporterna "Sålt per ev./tillf", "Sålda artiklar" och "Varukorgar".
 • Lagt till nytt tillval för att dela upp försäljning och avbokningar i rapporterna "Sålt per ev./tillf." och "Sålda artiklar".
 • Det går nu att i betalningsrapporterna ta och hantera förskjutning av betalningar med kort från Swedbank pay. Swedbank pay's rapporter visar ofta att försäljningsdatumet på kortköp sker en dag efter transaktionen gjordes medans swish alltid är samma dag. Detta gjorde att rapporterna i biljetto inte matchade. Detta hanteras nu i rapporter genom att välja ett alternativ som förskjuter kortbetalningar med en dag.

Tillfällesgrupper

 • Ny funktion "Tillfällesgrupper". På evenemang så går det nu att skapa en tillfällesgrupp som det sen går att koppla flera tillfällen till. Tillfällen med samma tillfällesgrupp kommer att grupperas under samma flik på webben. Det går här även att ställa in sorteringsordning samt språkhanterad ledtext på fliken.

Tillfällesgrupper

 • Ny funktion tillfällesgrupper. På evenemang så går det nu att skapa en tillfällesgrupp som det sen går att koppla flera tillfällen till. Tillfällen med samma tillfällesgrupp kommer att grupperas under samma flik på webben. Det går här även att ställa in sorteringsordning samt språkhanterad ledtext på fliken.

 

Viseringsappen

 • Ny grafik för viseringsappen på iPhone. Grafiken har gjorts om lite för att göra texten lite större och mer snabbt lättläslig.

Varurader

 • Varurader::zb_Tillfälleskl samt Varurader::zb_Tillfällesdatum justerat så de jobbar med rätt kontext
 • Varurader, zb_jsondebitering, kompletterat med flera fält.
 • Förbättrat varuradslistan med en extra lista samt verktyg för att hjälpa till med sökning och export av bokarinfo.

Varukorgar

 • Ny avbokningsfunktion för varukorgar för admin. Det går nu att välja flera rader att avbokas inne från varukorgen och samtidigt skapa tillgodo direkt. Se knapp inne på varukorg uppe i högra hörnet.
 • Vilken version av Biljetto som en varukorg har skapats i har nu lagts till på varukorgen som ett fält i foten.
 • Återbetalning av pengar från Biljetto till Swedbank Pay. Det går nu att direkt från Biljetto FM att avboka en hel varukorg och betala tillbaka pengar via Swedbank Pay via den nya avbokningsfunktionen för varukorgar. OBS det går endast att avboka en hel varukorg om pengar ska betalas tillbaka.

Tillgodo

 • Rapport nr 3 Tillgodo förfallet visar nu två delar; dels Förfallna och dels avbokade, dessutom visas avbokdad datum.
 • Avbokning av tillgodo av admin genom att sätta kryss i "Avbokad admin" sparar nu datum för avbokningen i nytt fält.

Ombokning

 • Ändrat så att ombokning inte tittar på den publika flaggan "zb_Bokningsbart" utan istället har samma villkor som i kassan. Dvs ombokning kan ske tills Tillfällets slutklockslag enligt önskemål.

Massbrev

 • Byggt om funktionen för att lägga till mottagare i massbrev så att den är snabbare och smidigare. Det går nu enklare att söka fram och lägga till evenemang, tillfällen och artiklar med mer sökfunktioner. Tillfällen går t.ex nu att söka på med datum och filtrera via valda evenemang. Matchningen sker nu även direkt mot varurader och det går enkelt att granska vilka som läggs till baserat på vilka varurader innan de läggs till.
 • Lagt in ny avreggistrera dig från nyhetsbrev funktion där en användare kan klicka längst ner i nyhetbrevsutskick eller gå in på nyhetsbrev på hemsidan för att avregistrera från nyhetsbrevet. Det visas även hur många som avregistrerat från nyhetsbrev inne på massbrevet.

Användare

 • Det går nu att byta lösenord på användare på ditt eget konto eller alla konton för admin behörighet. Knapen hittas på användarkortet till vänster om raderakrysset på kontoraden om du först klickar på de tre prickarna.

API

 • Nytt API anrop: getVarurader

Bokningsassistenten

 • Ny funktion "Avbokningsbart minuter innan". Används i Skapa och Ändra flikarna för att ställa in hur länge innan tillfällesstart slutkunder kan avboka sina biljetter på webben om möjligt. Ändrar fälten "Avbokning till" och "avbokningsminuter" på tillfällen. Fungerar på samma sätt som dynamisk bokningsperiod och går att ställa in standardvärden under inställningar och på evenemang.

Mail

 • Ny felhantering av mail inbyggd. Mail som inte kunnat skickas försöker nu automatiskt skickas om upp till tre försök och flaggas nu upp och en röd plupp på huvudmenyn visar om mail inte kunnat lämnats över till mailservern korrekt. Klicka på den röda pluppen på huvudmenyn eller knappen visa fel vid utskick i mail listan. Flaggan kan klickas ur inne på mailkortet för att få den att sluta visas. Tre fel kan orsaka att flaggan dyker upp. Första är att eposten inte är korrekt formaterad. Andra är att domänen som är på eposten inte existerar. I båda dessa fall så försöks inget automatiskt utskick utan användare får manuellt rätta och försöka skicka om. Tredje är att ingen uppkoppling kan göras till mailservern. Då försöker den automatiskt skicka om mailet två gånger till efter första försöket med en kvarts mellanrum. Efter 3 misslyckade försök så flaggas mailet upp för manuell hantering. Omskick behöver göras manuellt även om flaggan klickas ur. 

Rapporter

 • Rapporter för bokföring (5 st) finns nu under Rapporter.

Artiklar

 • Döljvillkor på kontonummer borttaget så man alltid ser kontonummerfältet.

Biljetter

 • Gjort om hur ogiltig PDF fungerar inne på biljetthuvud. Ogiltig PDF blir nu ikryssad om några biljetter som finns i den aktiva PDF:en inte längre är aktiva. PDF:en uppdateras vid omskick eller om en användare laddar ner den via webben.

Inställningar

 • Kontonummer för bokföring finns nu under Inställningar-Ekonomi.
 • Det går nu att radera en resurs som inte synkas från BB.

Mailmallar

 • Förtydligat i kvittomallen att webbcachen behöver uppdateras för att ändringar där ska slå igenom samt lagt in knapp för att uppdatera webbcache inne på kvittomallen.

Meny

 • Rabattkoder, visas nu endast om man kryssat i inställningar att man skall använda rabattkoder.

Uppgradering

 • Ny layout för uppdatera med utvecklarefält för specialanpassningar som behöver göras för kundens system inlagt.

Varurader

 • Kontonummer nytt fält på varuraden, länkas in från artikeln.

Bokningsassistenten

 • Ny funktion för att avboka kommande tillfällen i Bokningsassistenen. Tillfällen med försäljning får avbokningsvarurader och Tillgodokoder mailas ut till berörda kunder med vald mailmall.

Biljetter

 • Samlingsbiljett vid fakturaköp från Blå Boken. Om biljetter köps via faktura från blå boken så kommer biljetterna samlas ihop till samlingsbiljetter. Detta innebär att att biljetterna buntas ihop så att det blir en QR kod för varje evenemang och artikel. Så om t.ex 10 stycken entré har köpts och 10 stycken fika så kommer PDF:en att innehålla 2 QR koder. 1 för Entré och 1 för Fika. Det kommer stå på biljetten att den gäller för 10 stycken i antal på varje biljett. I viseringsappen så behövs det endast en visering och det kommer även att stå att det är en samlingsbiljett och med vilket antal. Det kommer fortfarande att ligga 20 stycken biljetter inne i biljetto som alla viseras när samlingsbiljetten viseras.
 • Nytt fält för biljettinfo inlagt inne på evenemang. Om detta fält fylls i så kommer den infon visas nere i vänstra hörnet på biljetten för alla biljetter skapade på det evenemanget. Om denna fylls i så visas den istället för biljettinfo som är inlagt under inställningar.
 • Biljettutskriften har fått några små ändringar. Det finns nu en liten QR kod uppe i högra hörnet. Denna är samma som den stora QR koden i mitten. Den stora QR koden har även minskats lite och lite mer plats har gjorts för biljettinfo.

Evenemang

 • Under inställningar kan man välja ett standardvärde för avbokningsprocent, som sätts när ett nytt evenamang skapas.
 • Under inställningar kan man välja ett standardvärde för Avbokning ej tillåten, som sätts när ett nytt evenamang skapas.

Inställningar

 • Nya webbflaggor i inställningar:  "Aktivera swish", "Aktivera rabattkoder", "Aktivera tillgodo", "Aktivera startsida sök".

Mailmallar

 • Duplicera mailmall-knapp tillagd. Det går nu enkelt att duplicera en mailmall för admin genom att klicka på duplicera mailmall knappen till vänster om ny mailmall inne på mailmall kortet.

Tillfällen

 • Tillfälle: när man väljer start kl och värdet är större än slut kl sätts slut kl till start kl + 1timme, när man väljer slut kl och tiden är mindre än start kl sätts start kl till slut kl - 1 timme. Gäller endast om tillfällets datum är samma för startar och slutar. Samma gäller för start och slutdatum som sätter slut till samma som startdatum eller start till samma som slutdatum.
 • Lagt in rullgardin för klockslag även under tillfällestid.

Tillgodo

 • Tillgodolistan; Saldofältet utlagt i listan.
 • Tillgodolistan är försedd med sökknappar för visa aktiva och inaktiva med saldo <0

Varurader

 • Ny knapp för att gå till varukorgar från varurader lista.
 • Lagt in varukorgsstatus i varurader lista samt rött streck om varuraden är avbokad, är en avbokningsrad eller om varukorgen har annan status än betald.

Meny

 • Funktion för ombokning inlagd
 • Ombokningknappen i menyn kan döljas med en inställning.

Tillfällen

 • I lista Tillfällen finns nu sökknappar för att söka år, månad, vecka och datum.

Varukorgar

 • I lista Varukorgar finns nu sökknappar för att söka år, månad, vecka och datum.

Inställningar

 • Ny tabell ALTERNATIVGRUPPER under Inställningar där man kan lägga upp grupper.
 • Man kan nu radera en kravgrupp eller alternativgrupp.
 • Det går nu att kontrollera och hämta senaste versionen av viseringsappen under inställningar viseringsenheter fliken.

TART (Tillfällesartiklar)

 • Nu finns kryssruta för "Ej klockslag" på tillfällesartiklar och dess underartiklar. Om denna är ikryssad så kommer biljetter i viseringsappen inte vara känsliga för klockslagen på tillfället och biljetten som skickas till kund kommer inte visa klockslag. Datum tas fortfarande höjd för.

UART (Underartiklar)

 • Nu finns kryssruta för "Ej klockslag" på tillfällesartiklar och dess underartiklar. Om denna är ikryssad så kommer biljetter i viseringsappen inte vara känsliga för klockslagen på tillfället och biljetten som skickas till kund kommer inte visa klockslag. Datum tas fortfarande höjd för.

TART (Tillfällesartiklar)

 • Nytt fält: "Ej lager" på tillfällesartiklar och underartiklar som gör att avräkning mot lager inte görs.

Handboken

 • Nytt exempel på kombibiljetter i handboken, se 10.2

Artiklar

 • Språkhantering mot webben implementerad för artiklar. Fältet benämning är nu språkhanterat så att det går att fylla i olika språk som kommer visas på webben. Det har även tillkommit en ny flik på artiklar som heter webbspråk där det går att se en översikt över alla språkhanterade fält och vilka språk som finns på en artikel.
 • Nu visas med ett kryss i artikellistan om artikel kommer från externt system.
 • Priset blir nu 0 när ny artikel skapas. Tomt gör att artikel inte kommer med i synk.

Evenemang

 • Språkhantering mot webben implementerad för evenemang. Fälten benämning, beskrivning, promotiontext, promotiondatum, bekräftelsetext och beskrivning inställd är nu språkhanterade så att de går att fylla i olika språk som kommer visas på webben. Det har även tillkommit en ny flik på evenemang som heter webbspråk där det går att se en översikt över alla språkhanterade fält och vilka språk som finns på ett evenemang.
 • Ny artikelväljare på evenemang, artikelfliken. Det finns nu en ny knapp under portalen för att lägga till nya artiklar där du kan välja flera artiklar samtidigt och smidigt lägga till på evenemanget. Detta är samma nya artikelväljare som finns på tillfällen.

Tillfällen

 • Ny artikelväljare på tillfällen under fliken artiklar. Det finns nu en ny knapp under portalen där du kan välja flera artiklar samtidigt och smidigt lägga till på tillfället utefter evenemangsartiklarna. Detta är samma nya artikelväljare som finns på evenemang.
 • Startar och slutar-tidpunkterna kan nu inte gå omlott.

Bokningsassistenten

 • Ny knapp vid Ändra artiklar i Bokningsassistenen, kan nu se de artiklar som kommer att ersättas in på valda tillfälle i en portal.

Rabattkoder

 • Knapp för att skapa ny rabattkod inlagd i Kort och Lista.
 • Ny knapp för att skapa engångskod.
 • Ändrat till droplista för begränsningarna.
 • Endast en av begränsningarna Arrangör, Evenemang, Tillfälle kan väljas.
 • Datumperioden för giltighetstiden kontrolleras nu så att datumen inte kan förväxlas.

Rapporter

 • Ny rapport för biljettviseringar i rapporter. Det går nu att ifrån rapporter även ta ut en rapport som ger en översikt på hur biljetter har utnyttjats för antingen ett evenemang, tillfälle och eller en period. Rapporten visar hur många biljetter som är aktiva, viserade, utgångna och de som har övrig status. Övrig status är en sammanslagning av inaktiverade, avbokade och inställda.

Varukorgar

 • På varukorgen finns nu fältet Källa som har värdemängden "Webb/Kassa/Faktura/Extern". Behövs för att kunna spåra källan till varukorgen.

Generiskt

 • Ny sorteringsstandard implementerad i alla listvyer. Det går nu att sortera i alla listvyer genom att klicka på rubriken för fältet du vill sortera. Första gången du klickar på rubriken så sorteras det stigande och om du klickar igen på rubirken så sorteras det fallande.

Bokare

 • På bokaren finns nu fältet Källa som har värdemängden "Webb/Kassa/Faktura/Extern". Behövs för att kunna spåra källan.

API

 • Nivå för API loggen infört. Styrs från Inställningar. 3 nivåer finns: ALL, DEBUG och ERROR. Se Inställningar.
 • FM API har implementerats.

Mailmallar

 • Språkhantering mot webben implementerad för mailmallar. Fälten ämne och meddelande är nu språkhanterat så att mail kan skickas på olika språk beroende på språk som är valt på webben eller vid utskick. På bokare så sparas det språk som användes när ett köp gjorts på webben vilket kan användas vid framtida utskick. Det har även kommit in en ny portal för webbspråk har lagts till på mailmall kort.
 • Förnamn tillagt som alternativ för dynamiska texter på mailmall.

Inställningar

 • Språkhantering mot webben BETA implementerad. Detta innebär att viss beskrivningsdata för evenemang, tillfällen och artiklar nu kommer gå att fylla i för olika språk mot webben mot kunder. Under inställningar så finns det en portal för språk som är valbara mot kund på webben. Det går där att skriva upp vilka språk som ska vara valbara och välja ett standardspråk som används först för kunder mot webben och som fyller i fält på webben om det saknas text på andra språk. Språkkoderna använder ISO 639-1 som standard. SV för svenska och EN för engelska, OBS SE är samiska enligt denna standard. För att kunna fylla i ett annat språk än svenska så finns det en väljare högst uppe i högra hörnet bredvid navigeringspilarna för att välja vilket språk du vill fylla i för fälten. Där kan du välja mellan alla språk som är tillagda i listan i inställningar och inte inaktiverade.