Biljetto 3.1


Artiklar

 • Språkhantering mot webben implementerad för artiklar. Fältet benämning är nu språkhanterat så att det går att fylla i olika språk som kommer visas på webben. Det har även tillkommit en ny flik på artiklar som heter webbspråk där det går att se en översikt över alla språkhanterade fält och vilka språk som finns på en artikel.
 • Nu visas med ett kryss i artikellistan om artikel kommer från externt system.
 • Priset blir nu 0 när ny artikel skapas. Tomt gör att artikel inte kommer med i synk.

Evenemang

 • Språkhantering mot webben implementerad för evenemang. Fälten benämning, beskrivning, promotiontext, promotiondatum, bekräftelsetext och beskrivning inställd är nu språkhanterade så att de går att fylla i olika språk som kommer visas på webben. Det har även tillkommit en ny flik på evenemang som heter webbspråk där det går att se en översikt över alla språkhanterade fält och vilka språk som finns på ett evenemang.
 • Ny artikelväljare på evenemang, artikelfliken. Det finns nu en ny knapp under portalen för att lägga till nya artiklar där du kan välja flera artiklar samtidigt och smidigt lägga till på evenemanget. Detta är samma nya artikelväljare som finns på tillfällen.

Tillfällen

 • Ny artikelväljare på tillfällen under fliken artiklar. Det finns nu en ny knapp under portalen där du kan välja flera artiklar samtidigt och smidigt lägga till på tillfället utefter evenemangsartiklarna. Detta är samma nya artikelväljare som finns på evenemang.
 • Startar och slutar-tidpunkterna kan nu inte gå omlott.

Bokningsassistenten

 • Ny knapp vid Ändra artiklar i Bokningsassistenen, kan nu se de artiklar som kommer att ersättas in på valda tillfälle i en portal.

Rabattkoder

 • Knapp för att skapa ny rabattkod inlagd i Kort och Lista.
 • Ny knapp för att skapa engångskod.
 • Ändrat till droplista för begränsningarna.
 • Endast en av begränsningarna Arrangör, Evenemang, Tillfälle kan väljas.
 • Datumperioden för giltighetstiden kontrolleras nu så att datumen inte kan förväxlas.

Rapporter

 • Ny rapport för biljettviseringar i rapporter. Det går nu att ifrån rapporter även ta ut en rapport som ger en översikt på hur biljetter har utnyttjats för antingen ett evenemang, tillfälle och eller en period. Rapporten visar hur många biljetter som är aktiva, viserade, utgångna och de som har övrig status. Övrig status är en sammanslagning av inaktiverade, avbokade och inställda.

Varukorgar

 • På varukorgen finns nu fältet Källa som har värdemängden "Webb/Kassa/Faktura/Extern". Behövs för att kunna spåra källan till varukorgen.

Generiskt

 • Ny sorteringsstandard implementerad i alla listvyer. Det går nu att sortera i alla listvyer genom att klicka på rubriken för fältet du vill sortera. Första gången du klickar på rubriken så sorteras det stigande och om du klickar igen på rubirken så sorteras det fallande.

Bokare

 • På bokaren finns nu fältet Källa som har värdemängden "Webb/Kassa/Faktura/Extern". Behövs för att kunna spåra källan.

API

 • Nivå för API loggen infört. Styrs från Inställningar. 3 nivåer finns: ALL, DEBUG och ERROR. Se Inställningar.
 • FM API har implementerats.

Mailmallar

 • Språkhantering mot webben implementerad för mailmallar. Fälten ämne och meddelande är nu språkhanterat så att mail kan skickas på olika språk beroende på språk som är valt på webben eller vid utskick. På bokare så sparas det språk som användes när ett köp gjorts på webben vilket kan användas vid framtida utskick. Det har även kommit in en ny portal för webbspråk har lagts till på mailmall kort.
 • Förnamn tillagt som alternativ för dynamiska texter på mailmall.

Inställningar

 • Språkhantering mot webben BETA implementerad. Detta innebär att viss beskrivningsdata för evenemang, tillfällen och artiklar nu kommer gå att fylla i för olika språk mot webben mot kunder. Under inställningar så finns det en portal för språk som är valbara mot kund på webben. Det går där att skriva upp vilka språk som ska vara valbara och välja ett standardspråk som används först för kunder mot webben och som fyller i fält på webben om det saknas text på andra språk. Språkkoderna använder ISO 639-1 som standard. SV för svenska och EN för engelska, OBS SE är samiska enligt denna standard. För att kunna fylla i ett annat språk än svenska så finns det en väljare högst uppe i högra hörnet bredvid navigeringspilarna för att välja vilket språk du vill fylla i för fälten. Där kan du välja mellan alla språk som är tillagda i listan i inställningar och inte inaktiverade.