Biljetto 3.2


TART (Tillfällesartiklar)

  • Nytt fält: "Ej lager" på tillfällesartiklar och underartiklar som gör att avräkning mot lager inte görs.

Handboken

  • Nytt exempel på kombibiljetter i handboken, se 10.2