Biljetto 3.3


Inställningar

  • Ny tabell ALTERNATIVGRUPPER under Inställningar där man kan lägga upp grupper.
  • Man kan nu radera en kravgrupp eller alternativgrupp.
  • Det går nu att kontrollera och hämta senaste versionen av viseringsappen under inställningar viseringsenheter fliken.

TART (Tillfällesartiklar)

  • Nu finns kryssruta för "Ej klockslag" på tillfällesartiklar och dess underartiklar. Om denna är ikryssad så kommer biljetter i viseringsappen inte vara känsliga för klockslagen på tillfället och biljetten som skickas till kund kommer inte visa klockslag. Datum tas fortfarande höjd för.

UART (Underartiklar)

  • Nu finns kryssruta för "Ej klockslag" på tillfällesartiklar och dess underartiklar. Om denna är ikryssad så kommer biljetter i viseringsappen inte vara känsliga för klockslagen på tillfället och biljetten som skickas till kund kommer inte visa klockslag. Datum tas fortfarande höjd för.