Biljetto 3.5


Bokningsassistenten

 • Ny funktion för att avboka kommande tillfällen i Bokningsassistenen. Tillfällen med försäljning får avbokningsvarurader och Tillgodokoder mailas ut till berörda kunder med vald mailmall.

Biljetter

 • Samlingsbiljett vid fakturaköp från Blå Boken. Om biljetter köps via faktura från blå boken så kommer biljetterna samlas ihop till samlingsbiljetter. Detta innebär att att biljetterna buntas ihop så att det blir en QR kod för varje evenemang och artikel. Så om t.ex 10 stycken entré har köpts och 10 stycken fika så kommer PDF:en att innehålla 2 QR koder. 1 för Entré och 1 för Fika. Det kommer stå på biljetten att den gäller för 10 stycken i antal på varje biljett. I viseringsappen så behövs det endast en visering och det kommer även att stå att det är en samlingsbiljett och med vilket antal. Det kommer fortfarande att ligga 20 stycken biljetter inne i biljetto som alla viseras när samlingsbiljetten viseras.
 • Nytt fält för biljettinfo inlagt inne på evenemang. Om detta fält fylls i så kommer den infon visas nere i vänstra hörnet på biljetten för alla biljetter skapade på det evenemanget. Om denna fylls i så visas den istället för biljettinfo som är inlagt under inställningar.
 • Biljettutskriften har fått några små ändringar. Det finns nu en liten QR kod uppe i högra hörnet. Denna är samma som den stora QR koden i mitten. Den stora QR koden har även minskats lite och lite mer plats har gjorts för biljettinfo.

Evenemang

 • Under inställningar kan man välja ett standardvärde för avbokningsprocent, som sätts när ett nytt evenamang skapas.
 • Under inställningar kan man välja ett standardvärde för Avbokning ej tillåten, som sätts när ett nytt evenamang skapas.

Inställningar

 • Nya webbflaggor i inställningar:  "Aktivera swish", "Aktivera rabattkoder", "Aktivera tillgodo", "Aktivera startsida sök".

Mailmallar

 • Duplicera mailmall-knapp tillagd. Det går nu enkelt att duplicera en mailmall för admin genom att klicka på duplicera mailmall knappen till vänster om ny mailmall inne på mailmall kortet.

Tillfällen

 • Tillfälle: när man väljer start kl och värdet är större än slut kl sätts slut kl till start kl + 1timme, när man väljer slut kl och tiden är mindre än start kl sätts start kl till slut kl - 1 timme. Gäller endast om tillfällets datum är samma för startar och slutar. Samma gäller för start och slutdatum som sätter slut till samma som startdatum eller start till samma som slutdatum.
 • Lagt in rullgardin för klockslag även under tillfällestid.

Tillgodo

 • Tillgodolistan; Saldofältet utlagt i listan.
 • Tillgodolistan är försedd med sökknappar för visa aktiva och inaktiva med saldo <0

Varurader

 • Ny knapp för att gå till varukorgar från varurader lista.
 • Lagt in varukorgsstatus i varurader lista samt rött streck om varuraden är avbokad, är en avbokningsrad eller om varukorgen har annan status än betald.