Biljetto 3.6


API

 • Nytt API anrop: getVarurader

Bokningsassistenten

 • Ny funktion "Avbokningsbart minuter innan". Används i Skapa och Ändra flikarna för att ställa in hur länge innan tillfällesstart slutkunder kan avboka sina biljetter på webben om möjligt. Ändrar fälten "Avbokning till" och "avbokningsminuter" på tillfällen. Fungerar på samma sätt som dynamisk bokningsperiod och går att ställa in standardvärden under inställningar och på evenemang.

Mail

 • Ny felhantering av mail inbyggd. Mail som inte kunnat skickas försöker nu automatiskt skickas om upp till tre försök och flaggas nu upp och en röd plupp på huvudmenyn visar om mail inte kunnat lämnats över till mailservern korrekt. Klicka på den röda pluppen på huvudmenyn eller knappen visa fel vid utskick i mail listan. Flaggan kan klickas ur inne på mailkortet för att få den att sluta visas. Tre fel kan orsaka att flaggan dyker upp. Första är att eposten inte är korrekt formaterad. Andra är att domänen som är på eposten inte existerar. I båda dessa fall så försöks inget automatiskt utskick utan användare får manuellt rätta och försöka skicka om. Tredje är att ingen uppkoppling kan göras till mailservern. Då försöker den automatiskt skicka om mailet två gånger till efter första försöket med en kvarts mellanrum. Efter 3 misslyckade försök så flaggas mailet upp för manuell hantering. Omskick behöver göras manuellt även om flaggan klickas ur. 

Rapporter

 • Rapporter för bokföring (5 st) finns nu under Rapporter.

Artiklar

 • Döljvillkor på kontonummer borttaget så man alltid ser kontonummerfältet.

Biljetter

 • Gjort om hur ogiltig PDF fungerar inne på biljetthuvud. Ogiltig PDF blir nu ikryssad om några biljetter som finns i den aktiva PDF:en inte längre är aktiva. PDF:en uppdateras vid omskick eller om en användare laddar ner den via webben.

Inställningar

 • Kontonummer för bokföring finns nu under Inställningar-Ekonomi.
 • Det går nu att radera en resurs som inte synkas från BB.

Mailmallar

 • Förtydligat i kvittomallen att webbcachen behöver uppdateras för att ändringar där ska slå igenom samt lagt in knapp för att uppdatera webbcache inne på kvittomallen.

Meny

 • Rabattkoder, visas nu endast om man kryssat i inställningar att man skall använda rabattkoder.

Uppgradering

 • Ny layout för uppdatera med utvecklarefält för specialanpassningar som behöver göras för kundens system inlagt.

Varurader

 • Kontonummer nytt fält på varuraden, länkas in från artikeln.