P1 Blå Boken 5.0.35


Kassa

  • Funktion för att kunna få utskrift av Biljettos biljetter i kassan om biljetterna ej epostas.
  • Biljettos max antal för en artikel är nu implementerat i kassan.
  • Ny funktion i kassan för att kunna omboka en biljett.

Personer

  • Ny funktion för att boka i Biljetto mot faktura till företag, s k bulkbeställning.

Inställningar

  • Ny knapp för att kunna uppdatera gruppbokningens hemsida. Se fliken Inställningar-Bokning-Webb-Gruppbokning-Grundinställningar.