P1 Blå Boken 5.0.36


Kassa

  • Ny funktion i kassan för att kunna visera en biljett.
  • Biljetter som bokas i Biljetto och skrivs ut på kvittoskrivaren innehåller nu biljettkoden som streckkod.
  • Valet 'Egen skrivare' har nu stöd för QR kod för biljetter som bokas i Biljetto och skrivs ut på särskild biljettskrivare. Kräver uppdatering av filen BBGRAFIK till version 511 eller senare. För detaljer om hur uppdatering av BBGRAFIk går till; se handboken - sök på "biljetto QR"
  • Knappen Biljetto i kassan som visar tidboken visar nu alltid aktuellt datum så man inte säljer biljetter till fel dag.
  • Om alla rader på ett kvitto är belopp 0:- så aktiveras inte dialogen om betalmedel då den är irrelevant.
  • Det går nu att göra retur på ett kvitto där alla rader är 0:- under funktionen Visa kvitto. Förut visades inte knappen Återköp.

Biljetto

  • Vid biljettoförsäljning kan man välja att dölja angiven epostadress på kvittoutskriften om man vill.

Räkneverket

  • Kassans räkneverk har fått rubriker så man bättre förstår vad som summeras.
  • Räkneverk är omarbetat och visar nu antal bokade, biljetto, kassaförsäljningar och vågrät och lodrät summa. Fönsterbredden på räkneverket kan behöva justeras.