P1 Blå Boken 5.0.37


Kassa

 • När man bokat i Biljetto visas nu tillfällets benämning och klockslag, dels senaste bokningens information längst ned i kassan, och dels om man klickar på symbolen I på kassaraden.

Biljetto

 • Möjlighet att fortsätta boka biljetter till andra tillfällen, ny knapp "Fortsätt boka".

Räkneverket

 • Det går att bestämma i räkneverket vilka evenemang (alla eller vissa) som ska visas i kolumnen Bilj. i kassans räkneverk
 • Det går att dölja rader där klockslaget passerats i räkneverket.

Statistiken

 • Nytt val i standardsökningen: "Biljetto". När man väljer vad man vill söka efter kan man nu välja Biljetto, dvs varukorgsrader.
 • Om man väljer sökning per transaktionsdatum visar Rapporterna 1, 2, 3, 1a, 2a och 3a gruppering per aktivitetsdatum så att man lättare kan periodisera.

Personer

 • Nytt fält för medlemskap: Medlemskategori. Man kan ange vilken kategori som personen tillhör, t ex "Vuxen". Se personkortet fliken Medlem. Fältet sätts från artikelkortet när man säljer medelemskapet.

Artiklar

 • Nytt fält för artiklar som hanterar medlemskap: Medlemskategori. Man kan ange att en artikel avser medlemskap i kategorin "Vuxen". Se fliken Övrigt-Medlemskap
 • Det går nu att spara dokument kopplade till artiklar.

Faktura

 • Ny knapp i Lista fakturor: Godkänn visade, gör att man kan godkänna flera fakturor på en gång i listan. Påträffas fel avbryts körningen.
 • Ny sökknapp i Lista fakturor under Visa: Ej godkända (förfinad sökning). Gör att man lätt kan söka fram ej godkända fakturor bland de som visas, t ex ej godkända fakturor i mars.

Inställningar

 • Ny inställning för medlemskap: Medlemskategori, där man styra en värdelista att innehålla valbara värden för fältet Medlemskategori på artikelkortet och personkortet. Se fliken Inställningar-Artiklar-Listor.