P1 Blå Boken 5.0.38


Journal

  • Nytt XML format enligt SKVFS 2021:16 och SKVM 2021:32 för journalminnet infört.

Postort

  • Ny version av postortskatalogen inkl ändringar som kommer att träda i kraft mars 2023.