P1 Blå Boken 5.0.39


Faktura

  • Det går nu att spara dokument kopplade till fakturor.
  • Man får nu en varning om fakturadatum är mer än en vecka gammalt när man godkänner en faktura.

Kassan

  • Möjlighet att ha olika programmerbara knappar i olika kassor.
  • Det går nu att ha olika artiklar med olika artikelnr, som bara går att sälja i vissa kassor, men med samma EAN nr. Se handboken för exempel på tillämpning. Sök på EAN kopplade artiklar. Samtliga alternativa artiklenr: Leverantörens artikelnr, EAN, Artnr 2 och Artnr 3 på artikelkortet kan nu kombineras med funktionen att bara kunna säljas i en viss kassa.
  • Möjlighet att få varubeloppet inkl moms specificerat per momsklass på kvittot. Inställningen görs per kassa.

Bokning

  • Under Funktioner finns nu en knapp som kan radera gamla biljettotillfällen.

Inställningar

  • Ny knapp "Versionskontroller" under fliken Inställningar-System som visar versionerna av alla ingående delar av Blå Boken.

Anställda

  • Ny rapport i listan över Anställda - versionsrapport som visar version av FileMaker och produktversion.