P1 Blå Boken 5.0.40


Biljetto

  • Funktionen biljetter som beställs av kund mot faktura (s k bulkbeställning) är omarbetad så att biljetter reserveras och faktura skapas vid ett senare tillfälle som ställs in av administratör. Administratör ställer även in när biljetterna ska skickas i förhållande till tillfället. Detta gör det möjligt att justera antalet biljetter i bulkbeställningen i teorin ända fram till bokat datum.

Bokning

  • Aktiviteter kan grupperas och begränsas per aktivitet för webbplublicerade bokningar. Kräver att du har tilläggsmodulen Internetbokning.

Paket

  • Paket kan resurssättas så att bara relevanta artikelpaket visas när man väljer paket på bokningskortet.

Internetbokning (tilläggsmodul)

  • Det går visa en informationstext för en specifik aktivitet.

Inställningar

  • Det går att begränsa aktiviteter per årskurs. Har bäring både i Blå Boken utan Internetbokningsmodulen och såklart med Internetbokningsmodulen.
  • Det går att begränsa antal deltagare för en aktivitet.
  • Man kan koppla en aktivitet till en gruppbokningstyp. Har endast bäring på Internetbokningsmodulen som är ett tillägg.

Bekräftelse

  •  Ny knapp på bekräftelserna: PDF. Sparar en bekräftelse som en PDF i mappen Dokument. Vi kan lägga dit knappen i befintlig grafikfil utan att byta ut den.

Faktura

  • Nytt fält Peppol ID på kundkortet under fliken eFaktura.

Personer

  • Ny knapp i kassan för att kontrollera medlemskap.