P1 Blå Boken versionshistorik


Bokning

 • Väsentligt förbättrad aviseringsfunktion, möjligheter till extern avisering och anpassade meddelanden.
 • Det går nu att spara dokument kopplade till bokningskortet.
 • När man skriver ut ett avtal kommer logotypen under fliken Bekräftelser med på utskriften.

Kunder

 • Det går nu att spara dokument kopplade till en kund.

Refnr

 • Raderaknapp för rad finns nu under gröna info-knappen.
 • Man kan nu välja att stämma av mot Kvitton eller Butikskvitton.
 • Rapportutskrift införd.
 • Funktion för att radera en hel batch införd.

Leverantörer

 • Det går nu att spara dokument kopplade till en leverantör.

Faktura

 • Om benämningen för en ändras på fakturakortet så sparas ursprungliga benämningen i artikelkommentaren.
 • Det går att ändra på konteringen under fliken Kontering på fakturakortet.

Inställningar

 • Möjlighet att ange resursnummer för en kassa. Resursnumret överförs vid försäljning i kassan till statistiken om ifyllt.

Statistiken

 • Möjlighet att ange resursnummer vid SIE4 export. Exporten omfattar då endast vald resurs.

Generellt

 • Förbättrad hantering av felkontrollen för epostadresser generellt i systemet. Betydligt mindre risk att en korrekt adress påpekas felaktig.
 • Storbritanien, landskod GB, är nu markerade som utanför EU.

Kassa

 • Möjlighet att visa dynamisk QR kod med swishnummer, belopp och referensnummer i kassor som har prisdisplay.
 • Vid betalsätt Swish visas en dialogruta om att man ska avvakta att Swishbetalningen blivit godkänd innan man slår ut kvittot.
 • Möjlighet att ha olika prisdisplayer i olika kassor.

Kvitto

 • Nytt fält Typ som gör att man enkelt kan söka fram kontantkvitton (K), kontokortskvitton (C) eller swishkvitton (S)
 • Ny flik Refnr där man kan se koppling mot funktionen Referensnummer.

Refnr

 • Ny funktion för att stämma av Swishinbetalningar: Referensnummer. Se handboken.

Anställda

 • Det går att skapa AD-konton om man använder central serverbaserad inloggning.

Faktura

 • Det går nu att ändra på artikelbenämning på en fakturarad och den ändrade benämningen följer med till statistiken. Ursprunglig benämning adderas till artikelkommentaren

Artiklar

 • En artikel kan förses med lagerspärr - den går då inte att sälja om den inte finns i lager.
 • Ett objekt som läggs upp förses automatiskt med lagerspärr - objektet går då inte att sälja igen om den sålts en gång.

Statistiken

 • Möjlighet att exportera fakturor och kassatransaktioner i formatet SIE4.
 • Vid Agressoexport av kassatransaktioner kommer nu även Swish-transaktioner (typkod = S) med i exportfilen.
 • Under fliken Standardsök finns nu möjlighet att använda Varugrupper och Intressegrupper i sökningsvillkoren. Klicka på knappen Grupper.
 • Under fliken Standardsök finns nu Rensa-knappar som förenklar tömningen av fält.

Kassa

 • Ny betaltyp: Swish med tillhörande och nödvändiga anpassningar av rapporter och bokföringsunderlag.

Anställda

 • En användare kan nu ha flera konton. Man slipper ha dubblerade användarkort om man vill ha flera konton.
 • Behörigheterna för kassakommandona Gåva, Personalrabatt, Rabatt och Transaktionsmärkning är nu uppdelade med varsin kryssruta.
 • Rabattfunktionen i kassan har nu egen behörighet på personalkortet, en kassaoperatör kan alltså blockeras från att kunna ge rabatt i kassan om man vill.

Faktura

 • Serienummer kan anges på en fakturarad (klicka på pennan) och följer med Statistiken.

Kassa

 • Belopp mottaget funktionen (Belopp åter) har fått möjlighet att ange annat belopp än de på förhand uträknade beloppen.
 • Prisdisplayen kan nu visa en fast QR kod som kunden kan scanna.
 • Behörighet krävs för att kunna ge personalrabatt i kassan. Tidigare krävdes särskild behörighet (kryss på personalkortet) för Gåva och Varuuttag, nu krävs det även för personalrabatt.
 • Om kommentar är obligatorisk för kommandot Gåva (G) gäller numera också kommentar för kommandot Personalrabatt (P)
 • Varje kassa kan nu ha eget sidhuvud och egen sidfot om man vill.

Statistiken

 • Rapport B202, B203 och B204 visar nu beloppen överst uppdelade på betaltyp (K, C och S).
 • Bokföringsrapporterna visar nu en bokföringsrad för swish.
 • Kassarapport typ N1 visar nu kontanta belopp uppdelade på kontant, kontokort och swish, inte som en klumpsumma.

Kassakopplad kortterminal

 • Tillgång till kortläsarens X- och Z-rapport om man använder VIM och kortläsaren P400.

Kalenderintegration

 • Möjlighet till kalenderintegration - teknik för integration mot kalenderprogram (t ex Outlook) finns implementerad.

Kassa

 • Förbättrad funktion vid val av sekvens (vid knapptryckning), en lista med tillgängliga sekvenser visas istället för att man ska ange sekvensnummer.

Kassan

 • Man kan välja ett paket i kassan, artiklarna i paketet överförs till kassan.
 • Vi är väldigt glada över att kunna lansera ett helt nytt gränssnitt i kassan. Det går nu att köra kassan som vanligt. Med andra ord; ange PLU-kod, läs av EAN-kod med handscanner eller sök i artikeldatabasen och använda de gamla snabbkommandon som kassan är uppbyggd kring. OCH det som är nytt. Du kan nu köra kassan i touchläge där vi har bestyckat gränssnittet med en stor uppsättning programmeringsbara knappar. Även alla kommandon är upplagda som knappar. Ni programmerar knapparna genom att spela in olika sekvenser i kassan, spara och döpa de. Därefter kopplas sekvenserna till touchknappar.

Anställda

 • I listan över användare visas nu hur många dagar det gått sedan användaren senast loggade in.

Statistiken

 • Ny typ: T. Anger att en statistikrad härstammar från Biljetto.

 

Artiklar

 • En inaktuell artikel kommer nu inte med i sökträffen (när man söker i kassan och på bokningskortet) om den är inaktiverad.

Inställningar

 • Alla inställningar som gäller för funktionen Obokad grupp har fått en egen flik under Bokningar.

Kassa

 • Kassafönstret kan ges en bestämd storlek. Se Inställning-System-Kassa.

Obokad grupp

 • Fler alternativ för att förifylla fält vid funktionen Obokad grupp har tillkommit. Man kan bl a sätta kundnummer, sluttid, betalsätt, resursnr mm. Se Inställningar-Bokning-Obokad grp.

Generellt

 • Ny postortskatalog med alla postorter från mars 2020.

Bokning

 • Vi släpper helt ny och omarbetad version av Blå Boken Internetbokning som möjliggör för obemannad gruppbokning online. Kunden kan nu på egen hand skapa nytt företag om de inte finns upplagda i BBs adressregister och därefter skapa sitt personliga konto för vidare bokning. Det går nu även att koppla ihop antalsfält som t ex vuxen, barn 0-6, barn 7-12 osv med motsvarande artikel i färdiga artikelpaket som landar på de publicerade bokningarna. Det innebär att ingen behöver administrera detta i efterhand.
 • Nytt värde "Interninfo" i listan för fältet Status på bokningskortet.

Kunder

 • Möjlighet att på kundkortet ange förifyllda värden för Betalsätt och Status som ska överföras till bokningskortet när man gör en bokning.

Paket

 • Fältet Radnr i Paket får nu alltid ett värde när man skapar en ny rad.

Statistik

 • Det går nu att välja exportmapp när man gör en Excel-export via knappen under Exporter.

Kassan

 • Vi har nu stöd för Verifones nya kortläsare P400. Kassan går därmed att köra med beloppskopplad terminal under både Mac och Windows utan några extra hårdvarukrav.

Bokning

 • Helt ny version av tillvalsmodulen Blå Boken Internetbokning för obemannad gruppbokning på nätet. Bland annat ombyggd kontohantering, varukorg och inloggning/utcheckning i slutet av bokningsprocessen istället för i starten. Möjlighet att skapa helt ny kund/organisation som läggs upp i Blå Bokens kundregister. Nytt fräscht och responsivt grafiskt gränssnitt. Läs mer här.
 • Nya fält på bokningskortet fliken Övrigt: Min antal personer och Max antal personer. Används vid Internetbokning.

Statistiken

 • Nya rapporter nr 62 och 63. Visar presentkort som har ett innestående saldo kvar, respektive utnyttjade presentkort.

Kassan

 • Rabattbeloppet visas något nedtonat och Att betala något tydligare för att man inte ska ta fel mellan dessa.
 • Rättat en felaktig beräkning för verktygstipset som sitter på benämningen på kassaraden. Nu räknas TB ut korrekt, påslag visas som heltal procent, momsbeloppet tar hänsyn till Antal.

Agresso

 • Vid Agresso-export med datumbegränsning är det nu transaktionsdatum som gäller.

Bokning och Evenemang

 • Krysset webbpublicerad styr nu vilka aktiviteter som kan väljas om man använder tillvalsmodulen Blå Boken Internetbokning.
 • Nya funktioner på evenemangskortet: Kopiera deltagare och klistra in deltagare från ett evenemang till ett annat.

Faktura

 • Möjlighet att gå direkt till en kreditfakturas ursprung genom att klicka på en grå pil i stället för att söka.
 • Nya funktioner under Visa: Förfinad sökning av debetfakturor och kreditfakturor i visat urval.
 • Nya funktioner under Visa: Visa kopplade debetfakturor och kreditfakturor i visat urval

Generellt

 • Vi har trimmat diverse sekvenser vilket resulterat i betydligt snabbare start och avslut av Blå Boken och datakassan.
 • Ny postortskatalog med alla ändringar som gjordes mars 2019.
 • Funktionen Protokoll är borttagen då ingen använde den.

Kassan

 • Ändrad och snabbare hantering av kontokortsläsare och korttransaktioner. Nu också i eget fönster.
 • Funktionen 12% moms är ändrad så att kundpriset inkl moms inte ändras. Istället ändras kundpris exkl moms.
 • Momssats och momsbelopp visas nu om man håller muspekaren ovanför artikelbenämningen.

Beställning

 • Ny info-knapp på raden, om man klickar på den ser man kundpris, TB och TG. Symbolen är grön om allt är ok, annars orange eller röd.
 • Med knappen Visa på beställningen kan man visa beställningsraderna och sortera, inleverera och arbeta med dem. Ny knapp finns för inleverans i denna bild. Sortera genom att klicka på rubrikerna.

Bokning

 • När man klickar på pilen Gå till kopplad person på bokningskortet, visas nu samtliga kopplade personer för de bokningar man har sökt fram.
 • Ny knapp Bokningar som visar tillhörande bokningar. Används vid avancerade sökningar i flera steg.

Faktura

 • Nya sökfunktioner under knappen Visa: Sök kreditfakturor, sök fakturor som krediterats.
 • Möjlighet att kunna ändra på fältet Kreditreferens under fliken Övrigt på fakturakortet om man vill.
 • För eFakturor finns nu två alternativa överföringsmetoder: BE och MBS.

Faktura

 • E-fakturering via integration med InExchange är nu fullt implementerad.
 • Eventuell artikelkommentar på fakturaraden visas om man klickar på knappen med en Penn-ikon på fakturaraden.
 • Eventuell artikelkommentar visas på fakurautskriften. Obs: Kräver ny version av filen BBGRAFIK alternativt modifiering av befintlig fil.

Kassan

 • För de verksamheter som arbetar med reparationer inom branscherna cyklar, skor och kläder finns nu en funktion för momssatsen 12%. Observera att artiklar som momsändras måste ha alternativ intäktskontering inställd på artikelkortet.
 • Det går att byta operatör när man loggar ut ur kassan, man behöver inte starta om.

Artiklar

 • Ny funktion för att kunna sätta alternativ kontering på varor. (Fliken Kontering, knappen Alt. konto på artikelkortet.)
 • Nytt alternativ "dagen" när man söker med funktionen Visa-Sålt resp. Visa-Inte sålt.

Statistiken

 • Ny rapport: Försäljning per kund som visar belopp, betalsätt, TB och TG. (Nr 46.)
 • Ny funktion i listan: "Visa artiklar". Visar artiklar som hör till framsökta statistikrader, finns under knappen Visa.

Kunder

 • Två nya fält under fliken Fakt adress: ett för annat organisationsnamn och ett för annan avdelning.

Leverantörer

 • Möjlighet att filtrera vilka artiklar som visas på leverantörskortet. (Under fliken Artiklar.)

Anställda

 • Nya och utökade behörighetsfunktioner.

Artiklar

 • Nytt diagram för artikelförsäljning under fliken Artikelkort-Sålt-Diagram.
 • Bättre möjlighet att välja period under fliken Artikelkort-Sålt-Statistiken.
 • Leverantörens kategorikryss visas om man klickar på knappen "Kategorier" på artikelkortet.
 • Ny artikelrapport: Lagersaldo per leverantör (nr 72.) Visar antal i lager just nu sorterat på leverantör. (I artikellistan.)
 • Tre nya sökfunktioner under Visa: Sökning efter artiklar med antal i lager fler än, färre än eller lika med angivet antal. (I artikellistan.)
 • Två nya sökfunktioner under Visa: Sökning efter artiklar som sålt respektive INTE sålt under senaste veckan, månaden, kvartalet, halvåret eller året. (I artikellistan.)
 • Ny knapp "Statistiken" (under knappen Visa): Visa statistikrader för framsökta artiklar. (I artikellistan.)
 • Omvandling av <Datum> och <Tid> fungerar nu även för artikelbiljetter på separat egen biljettskrivare.
 • Man kan nu blockera användare från att göra inleveranser, se fliken Konto (under Anställda Uppgifter).
 • Ny knapp "Felkonterade" (under Visa): Visa felkonterade artiklar. (I artikellistan.)
 • Felkonterade artiklar visar en varningstriangel under fliken Kontering på artikelkortet.

Bekräftelse

 • Mer komplett engelsk bokningsbekräftelse. Bekräftelse nr 16 är nu engelsk i sin helhet. Observera att om man uppdaterar så uppdateras inte filen BBGRAFIK som innehåller alla bekräftelser. Man måste vid uppdatering särskilt beställa att bekräftelse nr 16 omformas till engelska. Vid ny leverans med ny grafikfil är bekräftelse nr 16 på engelska i sin helhet.
 • Det finns nu möjlighet att ha olika texter för e-postade bekräftelser. Se handboken.

Beställning

 • Ny knapp för att kunna e-posta en beställning på beställningskortet.
 • Man kan blockera användare från att skapa beställningar, se fliken Konto (under Anställda Uppgifter).

Bokning

 • Via klickbara orangea informationssymboler kan man nu se information och anteckningar för både kunden, personerna och kopplad person. (På kortet.)
 • Ny sökfunktion "Avbokade" (under knappen Visa): Visar framtida avbokade bokningar. (I bokningslistan.)
 • På bokningskortet visas nu bokningens längd i antal timmar. Visas bredvid "Dag/veckonr" under bokingens datum.
 • När man tar emot obokad grupp kan man nu ange annan fakturamottagare och beställar id.
 • Man kan markera att en grupp har anlänt genom att klicka på en ny knapp: Har kommit. Den gör att gruppnamnet i tidboken får grön fetstil, varvid man kan tydligt se i tidboken att gruppen kommit.
 • Överst till vänster på bokningskortet visas en angivelse om när gruppen kommer, t ex "Måndag nästa vecka", samt hur många timmar de stannar.
 • Nya knappar i Lista bokningar: Plus och minus som gör att man enkelt kan söka nästa vecka eller dag.
 • Om man ändrar bokningstyp och det finns utökade bokningar får man nu en fråga om man vill ändra även de utökade bokningarna.
 • Aviseringen tar nu med fältet Information från bokningskortet, kundnumret och adress, samt fältet Övriga kommentarer från fliken Övrigt på bokningskortet.

Kassa

 • Möjlighet att ställa in så att man får en fråga om kunden vill ha utskrivet kvitto och på så sätt spara papper. Se handboken.
 • Kassagrupp ger möjlighet till olika balanskontering (kontant/kontokort) beroende på kassanummer. Se handboken.
 • Ny knapp: Enkel sök-knapp för sökning av artiklar.
 • Ny knapp: Logga ut i kassabilden.

Kunder

 • När man söker efter en kund med Sök knappen visas nu fältet Avdelning i stället för Telefon.
 • Det är nu tillåtet med VAT nummer som organisationsnummer.
 • Om Land eller Landskod är ifyllt och inte är "Sverige" så kontrolleras inte orgnumret avseende kontrollsiffran.

Order

 • Via klickbara orangea informationssymboler kan man nu se information och anteckningar för både kunden, personerna och kopplad person. (På kortet.)
 • Omarbetad funktion när man väljer paket. Enklare att hantera.

Statistiken

 • Det går nu att ändra på konteringar i statistiken om en artikel fått felaktig kontering. (Under Statistik-Detaljer.)
 • Ny flik: Diagram. Visar försäljningen som stapeldiagram.
 • Rapport 15 visar nu kassaoperatörens kommentar och har en grafisk ruta med plats för handskrivna kommentarer samt signatur.
 • Ny kassabokföringsrapport N1 som visar konteringarna mer korrekt uppställda utan negativa belopp. Se handboken om rapport N1.
 • Ny sökfunktion under Funktioner i Lista statistik: Sök felaktigt konterade rader. Se handboken.
 • Felkonterade rader visar en varningstriangel under fliken Kontering under fliken Detaljer-Intäktskonto.

Tidboken

 • Ytterligare 6 färger finns nu att tillgå för bokningskategorier.
 • Man kan välja i tidboken om man vill se även Avbokade och GårSjälv.
 • Kundnamnet visas nu om man håller muspekaren ovan kundnamnet. Kundnamnet kan ibland vara långt och kan klippas av så man t ex bara ser "Sveriges ...". Håller man muspekaren ovan namnet så visas hela namnet.
 • Informationen som visas om man håller muspekaren ovanför företagsnamnet i veckoöversikten visar nu även guide, värd, vakt och tekniker.
 • Funktionen boka program från tidboken är omarbetad - man kan nu ange kund, betalare, person och information direkt, och sedan välja paket.
 • Man kan nu ta sig till bokningskortet från alla vyer i tidboken genom att klicka på ett eller fler fält.

Generellt

 • Alla hjälpfrågetecken är nu klickbara. Och hjälprutan stannar kvar tills du klickar på den igen.
 • Bättre utformning av periodsökknappar i bokning, faktura, statistik, kvitton, m. fl.
 • Omarbetad funktion när man väljer paket på bokning, faktura och order. Enklare att hantera.
 • Omarbetning av telefonnummerfält så att ledtexterna heter "Telefon" respektive "Telefon 2" överallt i hela systemet. På alla ställen är ledtexterna klickbara så att man kan skicka sms.
 • Inloggningar som görs sparas i en särskild logg så man kan se vem som arbetat i Blå Boken. Finns under knappen "Loggar", fliken "Inloggningar".
 • Ny postortskatalog från mars 2018.