P1 Blå Boken 5.0.21


Faktura

 • E-fakturering via integration med InExchange är nu fullt implementerad.
 • Eventuell artikelkommentar på fakturaraden visas om man klickar på knappen med en Penn-ikon på fakturaraden.
 • Eventuell artikelkommentar visas på fakurautskriften. Obs: Kräver ny version av filen BBGRAFIK alternativt modifiering av befintlig fil.

Kassan

 • För de verksamheter som arbetar med reparationer inom branscherna cyklar, skor och kläder finns nu en funktion för momssatsen 12%. Observera att artiklar som momsändras måste ha alternativ intäktskontering inställd på artikelkortet.
 • Det går att byta operatör när man loggar ut ur kassan, man behöver inte starta om.

Artiklar

 • Ny funktion för att kunna sätta alternativ kontering på varor. (Fliken Kontering, knappen Alt. konto på artikelkortet.)
 • Nytt alternativ "dagen" när man söker med funktionen Visa-Sålt resp. Visa-Inte sålt.

Statistiken

 • Ny rapport: Försäljning per kund som visar belopp, betalsätt, TB och TG. (Nr 46.)
 • Ny funktion i listan: "Visa artiklar". Visar artiklar som hör till framsökta statistikrader, finns under knappen Visa.

Kunder

 • Två nya fält under fliken Fakt adress: ett för annat organisationsnamn och ett för annan avdelning.

Leverantörer

 • Möjlighet att filtrera vilka artiklar som visas på leverantörskortet. (Under fliken Artiklar.)