P1 Blå Boken 5.0.22


Generellt

 • Vi har trimmat diverse sekvenser vilket resulterat i betydligt snabbare start och avslut av Blå Boken och datakassan.
 • Ny postortskatalog med alla ändringar som gjordes mars 2019.
 • Funktionen Protokoll är borttagen då ingen använde den.

Kassan

 • Ändrad och snabbare hantering av kontokortsläsare och korttransaktioner. Nu också i eget fönster.
 • Funktionen 12% moms är ändrad så att kundpriset inkl moms inte ändras. Istället ändras kundpris exkl moms.
 • Momssats och momsbelopp visas nu om man håller muspekaren ovanför artikelbenämningen.

Beställning

 • Ny info-knapp på raden, om man klickar på den ser man kundpris, TB och TG. Symbolen är grön om allt är ok, annars orange eller röd.
 • Med knappen Visa på beställningen kan man visa beställningsraderna och sortera, inleverera och arbeta med dem. Ny knapp finns för inleverans i denna bild. Sortera genom att klicka på rubrikerna.

Bokning

 • När man klickar på pilen Gå till kopplad person på bokningskortet, visas nu samtliga kopplade personer för de bokningar man har sökt fram.
 • Ny knapp Bokningar som visar tillhörande bokningar. Används vid avancerade sökningar i flera steg.

Faktura

 • Nya sökfunktioner under knappen Visa: Sök kreditfakturor, sök fakturor som krediterats.
 • Möjlighet att kunna ändra på fältet Kreditreferens under fliken Övrigt på fakturakortet om man vill.
 • För eFakturor finns nu två alternativa överföringsmetoder: BE och MBS.