P1 Blå Boken 5.0.23


Bokning och Evenemang

  • Krysset webbpublicerad styr nu vilka aktiviteter som kan väljas om man använder tillvalsmodulen Blå Boken Internetbokning.
  • Nya funktioner på evenemangskortet: Kopiera deltagare och klistra in deltagare från ett evenemang till ett annat.

Faktura

  • Möjlighet att gå direkt till en kreditfakturas ursprung genom att klicka på en grå pil i stället för att söka.
  • Nya funktioner under Visa: Förfinad sökning av debetfakturor och kreditfakturor i visat urval.
  • Nya funktioner under Visa: Visa kopplade debetfakturor och kreditfakturor i visat urval