P1 Blå Boken 5.0.26


Generellt

  • Ny postortskatalog med alla postorter från mars 2020.

Bokning

  • Vi släpper helt ny och omarbetad version av Blå Boken Internetbokning som möjliggör för obemannad gruppbokning online. Kunden kan nu på egen hand skapa nytt företag om de inte finns upplagda i BBs adressregister och därefter skapa sitt personliga konto för vidare bokning. Det går nu även att koppla ihop antalsfält som t ex vuxen, barn 0-6, barn 7-12 osv med motsvarande artikel i färdiga artikelpaket som landar på de publicerade bokningarna. Det innebär att ingen behöver administrera detta i efterhand.
  • Nytt värde "Interninfo" i listan för fältet Status på bokningskortet.

Kunder

  • Möjlighet att på kundkortet ange förifyllda värden för Betalsätt och Status som ska överföras till bokningskortet när man gör en bokning.

Paket

  • Fältet Radnr i Paket får nu alltid ett värde när man skapar en ny rad.

Statistik

  • Det går nu att välja exportmapp när man gör en Excel-export via knappen under Exporter.