P1 Blå Boken 5.0.27


Artiklar

  • En inaktuell artikel kommer nu inte med i sökträffen (när man söker i kassan och på bokningskortet) om den är inaktiverad.

Inställningar

  • Alla inställningar som gäller för funktionen Obokad grupp har fått en egen flik under Bokningar.

Kassa

  • Kassafönstret kan ges en bestämd storlek. Se Inställning-System-Kassa.

Obokad grupp

  • Fler alternativ för att förifylla fält vid funktionen Obokad grupp har tillkommit. Man kan bl a sätta kundnummer, sluttid, betalsätt, resursnr mm. Se Inställningar-Bokning-Obokad grp.