P1 Blå Boken 5.0.29


Kassakopplad kortterminal

  • Tillgång till kortläsarens X- och Z-rapport om man använder VIM och kortläsaren P400.

Kalenderintegration

  • Möjlighet till kalenderintegration - teknik för integration mot kalenderprogram (t ex Outlook) finns implementerad.

Kassa

  • Förbättrad funktion vid val av sekvens (vid knapptryckning), en lista med tillgängliga sekvenser visas istället för att man ska ange sekvensnummer.