P1 Blå Boken 5.0.30


Kassa

 • Ny betaltyp: Swish med tillhörande och nödvändiga anpassningar av rapporter och bokföringsunderlag.

Anställda

 • En användare kan nu ha flera konton. Man slipper ha dubblerade användarkort om man vill ha flera konton.
 • Behörigheterna för kassakommandona Gåva, Personalrabatt, Rabatt och Transaktionsmärkning är nu uppdelade med varsin kryssruta.
 • Rabattfunktionen i kassan har nu egen behörighet på personalkortet, en kassaoperatör kan alltså blockeras från att kunna ge rabatt i kassan om man vill.

Faktura

 • Serienummer kan anges på en fakturarad (klicka på pennan) och följer med Statistiken.

Kassa

 • Belopp mottaget funktionen (Belopp åter) har fått möjlighet att ange annat belopp än de på förhand uträknade beloppen.
 • Prisdisplayen kan nu visa en fast QR kod som kunden kan scanna.
 • Behörighet krävs för att kunna ge personalrabatt i kassan. Tidigare krävdes särskild behörighet (kryss på personalkortet) för Gåva och Varuuttag, nu krävs det även för personalrabatt.
 • Om kommentar är obligatorisk för kommandot Gåva (G) gäller numera också kommentar för kommandot Personalrabatt (P)
 • Varje kassa kan nu ha eget sidhuvud och egen sidfot om man vill.

Statistiken

 • Rapport B202, B203 och B204 visar nu beloppen överst uppdelade på betaltyp (K, C och S).
 • Bokföringsrapporterna visar nu en bokföringsrad för swish.
 • Kassarapport typ N1 visar nu kontanta belopp uppdelade på kontant, kontokort och swish, inte som en klumpsumma.