P1 Blå Boken 5.0.32


Bokning

 • Väsentligt förbättrad aviseringsfunktion, möjligheter till extern avisering och anpassade meddelanden.
 • Det går nu att spara dokument kopplade till bokningskortet.
 • När man skriver ut ett avtal kommer logotypen under fliken Bekräftelser med på utskriften.

Kunder

 • Det går nu att spara dokument kopplade till en kund.

Refnr

 • Raderaknapp för rad finns nu under gröna info-knappen.
 • Man kan nu välja att stämma av mot Kvitton eller Butikskvitton.
 • Rapportutskrift införd.
 • Funktion för att radera en hel batch införd.

Leverantörer

 • Det går nu att spara dokument kopplade till en leverantör.

Faktura

 • Om benämningen för en ändras på fakturakortet så sparas ursprungliga benämningen i artikelkommentaren.
 • Det går att ändra på konteringen under fliken Kontering på fakturakortet.

Inställningar

 • Möjlighet att ange resursnummer för en kassa. Resursnumret överförs vid försäljning i kassan till statistiken om ifyllt.

Statistiken

 • Möjlighet att ange resursnummer vid SIE4 export. Exporten omfattar då endast vald resurs.

Generellt

 • Förbättrad hantering av felkontrollen för epostadresser generellt i systemet. Betydligt mindre risk att en korrekt adress påpekas felaktig.
 • Storbritanien, landskod GB, är nu markerade som utanför EU.