P1 Blå Boken 5.0.33


Kassa

  • Man kan ställa vilka betalmedel som ska gälla i varje kassa. Bra om man inte har Swish-avtal.

Bokning

  • Nytt betalsätt på bokningskortet: Förköp

Statistiken

  • Knappen Annan period accepterar nu sökoperatorer för år, veckonr, månad och kvartal, t ex accepteras 2017...2021

Webbshop

  • Funktion som kan varna om ett externt system inte fungerar som det ska. Användbart vid integrationer av olika slag, t ex en webbshop.