P1 Blå Boken 5.0.34


Kassa

  • Biljetter från Biljetto 3.0 kan säljas i kassan via den nya integrationen.
  • Det går nu att göra swishreturer, men själva återförandet av pengarna måste ske via annan app.
  • Kommando för att delbetala (D) är nu återaktiverat även om man kör VIM.
  • Temat / kassabilden Standard har utgått.
  • När en väljer betalmedel 1, 3, 5 eller 9 i betalmedelsdialogen visas med gulmarkering vad en valt.

Evenemang

  • Evenemangsfunktionen borttagen. Ersätts av Biljetto 3.

Biljetto

  • Stödet för biljetto 2.0 borttaget. Ersätts av Biljetto 3.

Statistiken

  • Det går nu att göra försäljningsrapporter även för nästa år.