Versionshistorik P1 Bransch


Nya funktioner:

 • Funktion för att spara sökningar i FÖRETAG, PERSONER, KONTAKTER, PRENUMENRANTER

Nya funktioner:

 • In- och Utträden inställbart att inkluderas eller inte vid avgiftsfakturering.
 • Vid export av e-postadresser kan även semicolon väljas som separator.
 • Ny funktion för att visa alla framsökta företags anteckningar.
 • Medlemsnr kan hanteras numeriskt vid sök och sortering.
 • C/o adress-export följer nu med på rätt sätt till Hogia.
 • Sökning på postnummer görs nu numeriskt.

Nya funktioner:

 • Lagt till export av underlag i excelformat.
 • Lagt till fältet e-post i export av deltagare.
 • Förbättrat hanteringen av företags co-adress som hämtas via API.

Nya funktioner:

 • Fliken Prenumerationer gråas ut när inget är aktivt i den.
 • Justerat placering av hjälptexter och knappar för kontroll av formler.
 • Knappen ”Städa” har bytt namn till ”Radera år” för bättre tydlighet.
 • Sorterat Menyknappar mer logiskt.
 • ”Fakturaland” förs nu över till underlaget även om postnummer är tomt.

Nya funktioner:

 • Fler beräknade fält för statistik, export eller annan automatik
 • Personanteckning på tidigare arbete visas nu i historiska anteckningar
 • Nytt fält ”Ansvarig” visar vem som ansvarar för medlemmen
 • Dataskyddsombud kan nu läggas till på samma sätt som övriga konton
 • Alla arbetsbilder fått viss modernisering av grafiken, marginaler m.m.
 • Flikar "utan data" har nu en svagare grå färg för tydligare skillnad
 • Fliken ”Listor” i inställningar har  bytt namn till ”Anpassade fält”

Nya funktioner:

 • Backa/framåt-knapparna hanterar även flikar i layouter.
 • GDPR-stöd.
 • Funktion för att visa alla avgiftsrader för framsökta företag.
 • Förbättrad funktion för snabbsökning.
 • Förbättrad sortering i alla listor.
 • Förbättrad funktion för e-faktura till Hogia och Fortnox.
 • Förbättrad hantering av c/o adresser vid överföring till Fortnox.

Nya funktioner:

 • Förbättrad hantering av Anteckningar.
 • Förbättrad export till Hogia.
 • Nytt fält för Externt fakturanummer.
 • Integration mot Fortnox via Ekomodul.
 • Uppdaterad kontroll av e-postadress.
 • Nytt fält för Fakturaepost.
 • Nytt fält för Kursfaktura-epost.

Nya funktioner:

 • Möjlighet till sökning i Anteckningar.
 • Minst FileMaker 14 krävs för denna version.
 • Förbättrad hantering av c/o-adress.
 • Deltagarlistan innehåller mer information
 • Ny postortkatalog.
 • Egen inställning av menyknappar borttaget, pga tekniska skäl.
 • Diagram har utgått.
 • Uppdaterad kontroll av e-postadress.
 • Uppdaterad kontroll av slutsiffra i personnummer.
 • Kontroll av slutsiffra i organisationsnumret för en kontakt.
 • Snabbare uppstart.
 • Ny funktion för snabbsök.
 • Nya standardetiketter.
 • Ordernummer kan nu innehålla bokstäver.
 • Funktionen SMS har utgått.
 • Hjälpfrågetecken är klickbara.
 • Länsbokstäver borttaget.
 • Bevakningar hanteras nu enbart i lista.
 • Export av epostadresser till Excelfil.

Ändrat:

 • Rättat ett problem kring bevakningar på företagskortet.
 • Förbättrad sortering av Deltagarlista, kostlista och kursintyg.