P1 Bransch 2.11


Nya funktioner:

  • Förbättrad hantering av Anteckningar.
  • Förbättrad export till Hogia.
  • Nytt fält för Externt fakturanummer.
  • Integration mot Fortnox via Ekomodul.
  • Uppdaterad kontroll av e-postadress.
  • Nytt fält för Fakturaepost.
  • Nytt fält för Kursfaktura-epost.