P1 Bransch 2.13


Nya funktioner:

  • Fler beräknade fält för statistik, export eller annan automatik
  • Personanteckning på tidigare arbete visas nu i historiska anteckningar
  • Nytt fält ”Ansvarig” visar vem som ansvarar för medlemmen
  • Dataskyddsombud kan nu läggas till på samma sätt som övriga konton
  • Alla arbetsbilder fått viss modernisering av grafiken, marginaler m.m.
  • Flikar "utan data" har nu en svagare grå färg för tydligare skillnad
  • Fliken ”Listor” i inställningar har  bytt namn till ”Anpassade fält”