P1 Bransch 2.13r1


Nya funktioner:

  • Fliken Prenumerationer gråas ut när inget är aktivt i den.
  • Justerat placering av hjälptexter och knappar för kontroll av formler.
  • Knappen ”Städa” har bytt namn till ”Radera år” för bättre tydlighet.
  • Sorterat Menyknappar mer logiskt.
  • ”Fakturaland” förs nu över till underlaget även om postnummer är tomt.