P1 Bransch 2.13r2


Nya funktioner:

  • Lagt till export av underlag i excelformat.
  • Lagt till fältet e-post i export av deltagare.
  • Förbättrat hanteringen av företags co-adress som hämtas via API.