P1 Bransch 2.13r3


Nya funktioner:

  • In- och Utträden inställbart att inkluderas eller inte vid avgiftsfakturering.
  • Vid export av e-postadresser kan även semicolon väljas som separator.
  • Ny funktion för att visa alla framsökta företags anteckningar.
  • Medlemsnr kan hanteras numeriskt vid sök och sortering.
  • C/o adress-export följer nu med på rätt sätt till Hogia.
  • Sökning på postnummer görs nu numeriskt.