P1 Diarium

Modern och enkel diarieföring med inbyggd epost- och dokumenthantering.P1 Diarium är ett uppskattat och smidigt diarieprogram med fokus på diarieföring, dokument- och ärendehantering. Det lämpar sig utmärkt för kommunala bolag, stiftelser, organisationer och statliga myndigheter.

 • Har ni ett för stort trögarbetat diariesystem idag?
 • Saknar ni att kunna påverka rubriker och värdelistor?
 • För ni diarium i Excel eller på papper?
 • Vill ni kunna hantera sekretessbelagda ärenden?
 • Saknar ni digital lagring av era dokument?
 • Vill ni skicka och ta emot ärenden med bilagor direkt via e-post?
 • Vill ni även kunna hantera era avtal och andra ärenden?
 • Skulle ni vilja bli notifierade om nya eller bevakade ärenden?

P1 Diarium

Alla ärenden i P1 Diarium diarieförs med dossiéplan och diarienummer och kan bearbetas av både registratorer och handläggare. Ärenden kan bevakas via e-postpåminnelser. Sekretess går att sätta på utvalda ärenden.

P1 Diarium har stöd för e-postbaserade ärenden och skriftväxlingar. Systemet hanterar och lagrar dokument.

P1 Diarium körs via webbläsare eller med en installerad klientmjukvara.

Programmet kan anpassas efter era önskemål med många inställningsbara fält och rubriker. Man kan även länka samman ärenden med varandra.

I P1 Diarium är det mycket enkelt att få fram pågående ärenden, se vilka som är sena, vilka som är oavslutade, kunna hitta dem som tillhör specifika handläggare och kunna avsluta och låsa ärenden.

Det finns möjlighet att använda programmet i ett avancerat läge. Då går det att ha flera parter, hantera beslut, koppla på händelser och ökat stöd för bevakningar. Då finns också stöd för flera olika diarieserier.

Vad kan P1 Diarium ge er?

 • Registrering av nya ärenden direkt genom inskickad e-post eller manuellt.
 • Kommunicera direkt ut från systemet via inbyggd e-post.
 • Obegränsade sökmöjligheter.
 • Standardrapporter och utskrifter.
 • Flexibel drift hos er eller oss.
 • Ett kompakt program med dynamiska inställningar och kontinuerlig utveckling med fokus på diarieföring och ärendehantering.

P1 Diarium används idag av ett trettiotal organisationer, bland andra Nordiska Museet, Kungliga Musikhögskolan, KK-Stiftelsen och Etikprövningsmyndigheten. Flera kommunala bolag har valt P1 Diarium.

Intresserad?

Slå mig en signal eller fyll i kontaktformuläret så kontaktar vi dig.


Kundcase

HBV Husbyggnadsvaror

"Det går att spåra exakt vem som har gjort vad"

Bostäder i Borås

Här är det ordning i diariet

KK-Stiftelsen

Smidigt system för diarieföring


Anders Stafverfeldt

Anders Stafverfeldt

Försäljning

08-545 870 60