P1 Diarium Versionshistorik

Anslutning till e-post med SSL


P1 Diarium


OBS! Vi släpper nya versioner av våra standardprogram regelbundet. Uppgradering kan endast ske då ny version av Produkten finns. Detta är valfritt för kund 1 år efter senaste gjorda uppgradering (eller nyinstallation), därefter har Leverantören rätt att besluta om uppgradering skall ske.

Nyheter i urval


• 19.01 (release 2020-10)

- Möjligt att visa alla dokument kopplade till en rad för enklare nedladdning
- Fältet Annat kan innehålla en värdelista om värden finns i inställningar
- Lista över skriftväxlingar finns med delad vy för enklare sökning, visning och hantering
- Antal kopplade ärenden syns nu på “kedjan” på kortet
- Rättad personnummer-kontroll vid tomt personnummer eller avsaknad av tusensiffra


• 19.00 (release 2020-09)

- Appen är nu kompatibel med FileMaker 19
- Möjligt att hämta / skicka e-post med Office 365 (endast klient)
- Ny behörighet Registrator (kan hämta e-post och skapa ärenden)
- Vid skicka e-post läggs mottagande person till som Namn (om unik e-post finns)
- Nu fungerar automatisk klarmarkering av bevakning vid avslut
- Rättat dublettkontrollen av personnummer från personkortet
- Om kopplat ärende finns visas en symbol i listan, klicka för att visa kopplade ärenden
 


• 18.10 (release 2020-06)

- Utökad felkontroll för e-post vid skapa rad automatiskt
- Varning om fil finns vid visa fil
- Rättat att om flera diarieserier används så misslyckades det ibland att skapa ärende från e-post 


• 18.09 (release 2020-06)

- Fält för antal dokument på rad är större
- Byte av ikon visa e-postbilaga
- Prestandaförbättring vid hämta e-post
- Tabbar vid rad uppdateras bättre
- Prestanda i snabbsökning lista (söker ej bevakning eller försenat)
- Adresser på dokument hämtas från parter


• 18.08 (release 2020-05)

- Möjligt att välja vilka parters adresser som skall uppdateras
- Filtrerar hårdare för radbrytningar och mellanslag vid inmatning
- Adresser på Parter uppdaterades ej om tom adress på person
- Om e-post innehöll visst innehåll skapades ej rad automatiskt
- Bara titta kom ej in via webbklient
- Inaktivkrysset gick ej att klicka på i webbklienten

 

• 18.07 (release 2020-05)

- Möjligt att ställa vart dokument skall sparas vid Visa
- Ikonbyte för Visa dokument för att ej förvirra med Exportera
- Lagat sökmöjlighet på handläggare
- Radnummer skapades inte under vissa omständigheter
- Möjligt att bestämma vart dokument skall sparas vid “Visa dokument” (endast klient)
- Skriftväxling och rubrik syns vid klick på “visa stort”-symbolen
- Möjligt att klippa och klistra i Sök part
- Möjligt att välja om e-post skall raderas från e-postservern


• 18.06 (release 2020-04)

- Gammal information syntes inte i vissa fält
- Fullständigt handläggarnamn sparas nu på kortet
- Under vissa omständigheter skapades inte skriftväxling automatiskt
- Listan Int / Ext sparades ej korrekt
- Möjligt med fler automatval för avdelning
- Lagat att handläggare hade en “spöktext”
- Justerat fältbredd på e-postlista inkommet
- CC och BCC beter sig som Till vid skicka e-post och möjligör “typeahead” och lista
- Exportera dokument visar Spara istället för att Spara till temporär mapp
 


• 18.05 (release 2020-04)

- Ladda upp dokument till rad fungerar nu bättre i webbklienten
- Radnumret borttaget på skriftväxlingskortet
- Värdelista med handläggare på märkning borttagen på skriftväxlingskortet
- Nu möjligt att redigera dokumentrubriken på skriftväxlingskortet
- Möjligt att se detaljer på dokument på skriftväxlingskortet


• 18.04 (release 2020-04)

- Möjligt att hämta mappnamn på e-postserver för att enklare kunna välja
- Knapp för att bifoga sidfot2 fil
- Duplicera ärende gav ibland tomt år i diarienummret
- Automatskapad skriftväxling fungerade inte om e-post hämtades via server
- Sidfot 2 följde inte alltid med
 


• 18.03 (release 2020-02)

- Möjligt att ladda upp fler dokument samtidigt (endast klient)
- Möjligt att sätta krav på fält vid spara eller avsluta
- Symbol för bevakningar på rad. Klick går till portal.
- Antal dokument visas åter på rad. Klick går till portal.
- Alla rad-dokument går att visa i lista för enklare export och överblick
- Fråga om klarmarkera bevakningar vid avsluta ärende
- Välj avdelning och få automatiskt handläggare eller omvänt, baserat på användaren
- Dokument kan döljas på ärendet och visa anteckningar istället
- Möjligt att automatiskt sätta typ och kategori på rad vid in och ut e-post
- Sidfot och alltid bifoga dokument vid skicka e-post
- Möjligt att alltid utesluta sekretess-markerade rader från e-post-generering
- Bevakningar kopplat till rader raderas numera
- I vissa lägen raderades dokument från e-post när rad raderades


• 18.02 (release 2019-12)

- Möjligt att hämta epost via schema på servern
- Möjligt att duplicera ärende med tillhörande parter
- Möjligt att koppla samman ärenden
- Möjligt att lägga bevakning vid autoskapande av rad från e-post
- Möjlig att lägga till flera till/cc/bcc i skicka mail. Separera med , eller ;
- Dokument kan skrivskyddas med “Klar”
- Direkt-telefon och e-post finns vid lägg till person från part

 

• 18.01 (release 2019-11)

- Inbetalningar har tillkommit
- Bättre visning av aktiv tab på skriftväxlingskort
- Ledtexter för Besvaras senast, Parter och Avdelning kan ställas dynamiskt
 

• 18.00 (release 2019-10)

OBS! Från denna version krävs FileMaker 18

- Olika layouter möjligt för kort och lista
- Värdelistor numera numeriska


• 17.00 (release 2019-10)

OBS! Från denna version krävs FileMaker 17

- Möjligt att radera hanterad e-post
- Möjligt att arkivera hanterad e-post
- Kategori på skriftväxlingar
- Kategori på skriftväxlingsrad
- Möjligt att utesluta rad ur listan
- Kontroll på gilltigt personnummer i personer
- Kontroll på dubblett på personnummer
- Kontroll på dubblett på E-post
- Ny ikon för statistik i ärende-listan
- Möjlighet att hantera OCR på radnivå
- Status - nytt fält
- Avslutat datum - nytt fält
 

• 16.03 (release 2018-08)

- Kunna skapa worddokument från mallar
- Slutdatum på parter
- Delgivningar
- Alternativa fält på ärendekortet med datum
- Till / Från hämtas automatiskt från roller om valt
- Datum hämtas automatiskt till ärendekortet från händelser
- Multipla bevakningar på dokument, ärenden och skriftväxlingar
- Sparar mer personinformation på skriftväxlingsrader
- Löpnummer per diarieserie
- Roller, Händelsetyper och dossiernummer ligger numera under inställningar
- Bättre logg vid skicka e-post


• 16.02 (release 2018-06)

- Numera möjligt att ställa in arbeta-behörigeten att endast se vissa serier i avancerat läge
- Lagat att skapande av beslut och händelser inte fungerade i vissa lägen
- Lagat att skapa ärende från e-post inte fungerade i avancerat läge


• 16.01 (release 2018-03)

- Ny avancerad del som kräver utökad licens
- Stöd för upp till nio aktiva diarieserier
 
 

• 16.00 (release 2018-03)

OBS! Från denna version krävs FileMaker 16

- Möjligt att skicka bevakningsmail till handläggare
- Total ombyggnad av hur e-post hämtas
- Fullt stöd för att arbeta via webbläsare
- Stöd för dataskyddsförordningen (GDPR)
- Total ombyggnad av grafik och utseende
- Möjligt att hämta / skicka e-post via server

 

• 12.04 (release 2016-07)

- Ombyggnad av e-post-hämtning för att ökad prestanda
- Utskrift av Diariekort justerad för nya fält
- Utskrift av Aktkappa justerad för nya fält
- Lagat att vid skicka e-post från ärende blev ibland bilagor trasiga
- Nytt fält på skriftväxling för Skriftväxlingsid
- Varning vid skapande av ärende på fel år från e-post
- Nytt fält på skriftväxling för rubrik


• 12.03 (release 2015-01)

- Hantering av HTML e-post
- Möjligt att hämta alla e-postbrev från servern, även de som markerats som klara
- Nytt fält på rader, Från Till. Syns endast när man öppnar skriftväxlingsrad
- Nytt fält på dokument, Dokumentnummer. Syns endast när man öppnar skriftväxlingsrad
- Nytt fält på skriftväxling för Skriftväxlingsid
- Justeringar uppdateringsmekanismen


• 12.02 (release 2014-08)

- Möjlig att via server skicka e-post noteringar om ett nytt ärende tilldelats en handläggare
- Under vissa omständigheter gick det ej att radera e-post där ärende var skapat

 

• 12.01 (release 2014-04)

- Fälten ”Min Rubrik 1”, ”Min Rubrik 2” och ”Kontonummer” kan nu kopplas till värdelistor
- Int / Ext kan nu väljas i ärendelistan
- Möjligt att byta markering på ärenden som är klara och avslutade i ärendelistan
- Bevakning kan sättas på handläggare
- Varning om man försöker skapa ärende på annat än innevarande år
- Kontroll att handläggare och avdelning är vald för att kunna sätta bevakning


• 12.00 (release 2014-01)

OBS! Från denna version krävs FileMaker 12

- Möjligt att bifoga dokument från tidigare skriftväxlingar i skapa epost
- Filnamn kunde ibland bli fel om de innehåller bl a. åäö
- Möjligt att byta markering på ärenden som är klara och avslutade i ärendelistan
- Använder numera FileMakers interna fillagring
 

• 11.10 (release 2013-04)

- Möjligt att välja vad som ska visas i Handl. 2 i diarie listan. Välj mellan Handl. 2 och Ärendetyp
- Vid skapande av ärende från e-post läggs epost-ämne som ärendemening
- Nya tillkommande skriftväxlningar skapas vid inläsning e-post rörande samma ärende
- Valbart under inställningar vart dokument skall spars (på huvudärendet eller i skriftväxling)
- Möjlighet att sekretessmarkera enskillt ärende
- Möjlighet att sortera skriftväxlingar
- Markering på vilka ärenden / skriftväxlingar som är skapade vid e-posthämtning


• 11.09 (release 2013-02)

- Ändring av ledtexter på Användarkortet
- Uppdaterat behörigheter för titta-användaren
- Justering av höjd i listor
- Stöd för enhetsnummer i licensnummret


• 11.08 (release 2012-12)

- Anslutning till e-post med SSL
- Kontroll att SuperContainer finns vid skicka e-post med bilaga


 

• 11.07 (release 2012-11)

- Kunna navigera till kopplad person från diariekortet
- Kunna skapa koppling till person från diariekortet
- Sign, datum och tid visas i popupfönser för skriftväxling
- Sorteringsordningen i radportalen ändrad
- Sortering i skriftportal vid flera skriftvxl samma dag
- Justering på ordningen som texten i mail visas
- Dynamiska rubriker justerade i utskrifter
- Optimerat hämtning av bilagor
- Ny inställning, hur många e-postbrev som skall hämtas per gång

 

• 11.06 (release 2012-04)

- Inverterad sortering i ärendelistan vid mus-klick
- Breddat diarienummer-fältet i ärendelistan
- Diarienummer lagras statiskt för att snabba upp sökning
- Endast utvecklare får ändra fälten Diarienummer och Årtal till vänster under inställningar -> System
- Möjligt att sätta standard utgående epost server under inställningar


• 11.05 (release 2012-03)

- Lagat att variabla ledtexter inte syndes i sökläge
- Tabbordningen på Diariekortet justerat


• 11.04 (release 2012-03)

- Lagat att Dokument i skriftväxlingen ej visades korrekt
- Val av menyuppsättning på diariekortet ändrat
- Sökning för att koppla e-post sker nu på bättre sätt

 

• 11.03 (release 2012-02)

- Möjlighet att filtrera på avdelning i diariet
- Personer finns som ny del i systemet
- Förenklad hanteringen av e-post från ett ärende, en knapp i stället för två
- Ledtext kan ändras på int / ext på diariekortet samt egen värdelista
- Två nya textfält med fri ledtext
- Ett nytt textfält med fri ledtext och kopplad värdelista
- Fält omordnade på kortet för att få plats med de tre nya fälten ovan
- Ärendedokument och Bevakning i tabbar. Röd stjärna indikerar att det finns data i tabben
- Möjligt att använda säker anslutning (https) vid kommunikation med filserver
- Förbättrad kontroll av uppgifter samt kommunikation med filserver vid ändring av uppgifer
- Om storleken ändras på höjden följer systemet med och lämpliga objekt blir längre


• 11.02 (release 2012-02)

- Möjligt att bläddra mellan skriftväxling i popupen
- Ledtext kan ändras på statistikfältet på diariekortet
- Taggen för e-post ärende visas i skriftväxlingen efter e-postens ärende


• 11.01 (release 2011-08)

- Möjligt att själv ställa in hur diarienummret ska utformas
- Kunna koppla e-post till skriftväxling
- Kunna skapa ärende vid koppling till ärende
- Typsnittsjusteringar och ändringar i hovringstexter
- Årtal visas på diariekortet
- Möjligt att ändra ledtext på Kontonr
- Valbart att visa Statistik eller Bevakningsdatum i statistikkolumen i diarielistan.
- lagat filnamnsproblem när man försökte öppna dokument som innehöll mellanslag i filnamnet


• 11.00 (release 2011-08)

- Stor uppgradering
- E-posthantering inbyggd
- Dokumenthantering inbyggd


• 4.01 (release 2011-02)

- Förtydligande av avslutat ärende i lista
- Lagat att vid öppna enskilt skriftväxling visades alltid första posten i portalen
- Lagat radering av icke befintlig skriftsväxling
- Lagat att man vid utskrift hamnade på utskriftslayout om man avbryt
- Lagat att utskrift av aktkappa skrev ut alla hittade poster


• 3.02 (release 2008-01)

- Menyn utforma och redigera har lagts till i Skriftväxling
- Licensnumret filtreras
- Ny version av startsnöre 3.00


• 3.01 (release 2006-10)

- Om man är handläggare och klickar på Visa alla så utförs numera funktionen Visa mina. Om man är admin visas verkligen alla poster. Detta för att undvika att det visas poster där man inte har behörighet.
- Utökad kontroll av löpnr vid uppdatering.


• 3.00 (release 2006-10)

OBS! Från denna version krävs FileMaker 8.5


• 1.00 - 1.14 (releaser 2002 - 2006)