P1 Diarium versionshistorik


P1 Diarium 19.01 (release 2020-10)
 • Möjligt att visa alla dokument kopplade till en rad för enklare nedladdning.
 • Fältet Annat kan innehålla en värdelista om värden finns i inställningar.
 • Lista över skriftväxlingar finns med delad vy för enklare sökning, visning och hantering.
 • Antal kopplade ärenden syns nu med en siffra på “kedjan” på kortet.
 • Kopplade ärenden markeras med “kedja” i listan, klicka för att visa kopplade ärenden.
 • Rättad personnummer-kontroll vid tomt personnummer eller avsaknad av tusensiffra.
P1 Diarium 19.00 (release 2020-09)
 • Appen är nu kompatibel med FileMaker 19.
 • Möjligt att hämta / skicka e-post med Office 365 (dock ej med webbklient).
 • Ny behörighet Registrator (kan hämta e-post och skapa ärenden).
 • Vid skicka e-post läggs mottagande person till som Namn (om unik e-post finns).
 • Nu fungerar automatisk klarmarkering av bevakning vid avslut.
 • Rättat dublettkontrollen av personnummer från personkortet.
 • Om kopplat ärende finns visas en symbol i listan, klicka för att visa kopplade ärenden.
P1 Diarium 18.10 (release 2020-06)
 • Utökad felkontroll för e-post vid skapa rad automatiskt.
 • Varning om fil finns vid visa fil.
 • Rättat att om flera diarieserier används så misslyckades det ibland att skapa ärende från e-post.
P1 Diarium 18.09 (release 2020-06)
 • Fält för antal dokument på rad är större.
 • Byte av ikon visa e-postbilaga.
 • Prestandaförbättring vid hämta e-post.
 • Tabbar vid rad uppdateras bättre.
 • Prestanda i snabbsökning lista (söker ej bevakning eller försenat).
 • Adresser på dokument hämtas från parter.
P1 Diarium 18.08 (release 2020-05)
 • Möjligt att välja vilka parters adresser som skall uppdateras.
 • Filtrerar hårdare för radbrytningar och mellanslag vid inmatning.
 • Adresser på Parter uppdaterades ej om tom adress på person.
 • Om e-post innehöll visst innehåll skapades ej rad automatiskt.
 • Bara titta kom ej in via webbklient.
 • Inaktivkrysset gick ej att klicka på i webbklienten.
P1 Diarium 18.07 (release 2020-05)
 • Möjligt att ställa vart dokument skall sparas vid Visa.
 • Ikonbyte för Visa dokument för att ej förvirra med Exportera.
 • Lagat sökmöjlighet på handläggare.
 • Radnummer skapades inte under vissa omständigheter.
 • Möjligt att bestämma vart dokument skall sparas vid “Visa dokument” (endast klient).
 • Skriftväxling och rubrik syns vid klick på “visa stort”-symbolen.
 • Möjligt att klippa och klistra i Sök part.
 • Möjligt att välja om e-post skall raderas från e-postservern.
P1 Diarium 18.06 (release 2020-04)
 • Gammal information syntes inte i vissa fält.
 • Fullständigt handläggarnamn sparas nu på kortet.
 • Under vissa omständigheter skapades inte skriftväxling automatiskt.
 • Listan Int / Ext sparades ej korrekt.
 • Möjligt med fler automatval för avdelning.
 • Lagat att handläggare hade en “spöktext”.
 • Justerat fältbredd på e-postlista inkommet.
 • CC och BCC beter sig som Till vid skicka e-post och möjligör “typeahead” och lista.
 • Exportera dokument visar Spara istället för att Spara till temporär mapp.
P1 Diarium 18.05 (release 2020-04)
 • Ladda upp dokument till rad fungerar nu bättre i webbklienten.
 • Radnumret borttaget på skriftväxlingskortet.
 • Värdelista med handläggare på märkning borttagen på skriftväxlingskortet.
 • Nu möjligt att redigera dokumentrubriken på skriftväxlingskortet.
 • Möjligt att se detaljer på dokument på skriftväxlingskortet.
P1 Diarium 18.04 (release 2020-04)
 • Möjligt att hämta mappnamn på e-postserver för att enklare kunna välja
 • Knapp för att bifoga sidfot2 fil
 • Duplicera ärende gav ibland tomt år i diarienumret
 • Automatskapad skriftväxling fungerade inte om e-post hämtades via server
 • Sidfot 2 följde inte alltid med
P1 Diarium 18.03 (release 2020-02)
 • Möjligt att ladda upp fler dokument samtidigt (endast klient)
 • Möjligt att sätta krav på fält vid spara eller avsluta
 • Symbol för bevakningar på rad. Klick går till portal
 • Antal dokument visas åter på rad. Klick går till portal
 • Alla rad-dokument går att visa i lista för enklare export och överblick
 • Fråga om klarmarkera bevakningar vid avsluta ärende
 • Välj  avdelning och få automatiskt handläggare eller omvänt, baserat på användaren
 • Dokument kan döljas på ärendet och visa anteckningar istället- Alla rad-dokument går att visa i lista för enklare export och överblick
 • Fråga om klarmarkera bevakningar vid avsluta ärende
 • Möjligt att automatiskt sätta typ och kategori på rad vid in och ut e-post
 • Sidfot och alltid bifoga dokument vid skicka e-post
 • Möjligt att alltid utesluta sekretessmarkerade rader från e-post generering
 • Bevakningar kopplat till rader raderas numera
 • I vissa lägen raderades dokument från e-post när rad raderades
P1 Diarium 18.02 (release 2019-12)

- Möjligt att hämta epost via schema på servern
- Möjligt att duplicera ärende med tillhörande parter
- Möjligt att koppla samman ärenden
- Möjligt att lägga bevakning vid autoskapande av rad från e-post
- Möjlig att lägga till flera till/cc/bcc i skicka mail. Separera med , eller ;
- Dokument kan skrivskyddas med “Klar”
- Direkt-telefon och e-post finns vid lägg till person från part