P1 Diarium 18.02

P1 Diarium 18.02 (release 2019-12)


- Möjligt att hämta epost via schema på servern
- Möjligt att duplicera ärende med tillhörande parter
- Möjligt att koppla samman ärenden
- Möjligt att lägga bevakning vid autoskapande av rad från e-post
- Möjlig att lägga till flera till/cc/bcc i skicka mail. Separera med , eller ;
- Dokument kan skrivskyddas med “Klar”
- Direkt-telefon och e-post finns vid lägg till person från part