P1 Diarium 18.04 (release 2020-04)


  • Möjligt att hämta mappnamn på e-postserver för att enklare kunna välja
  • Knapp för att bifoga sidfot2 fil
  • Duplicera ärende gav ibland tomt år i diarienumret
  • Automatskapad skriftväxling fungerade inte om e-post hämtades via server
  • Sidfot 2 följde inte alltid med